Prodej domu 8.000 m² bez realitky

Omlenice, Jihočeský kraj

Tento inzerát již není aktivní
Bezrealitky.cz

Popis inzerátu

Historická kulturní památka na prodej
Objekt se nachází blízko města Kaplice na trase České Budějovice – Dolní Dvořiště.
Vzdálenost do Č. Krumlova 6,5km a do Č. Budějovic 25km. Do budoucna plánovaná trasa dálnice vzdálenost 2km s plánovaným sjezdem z bodu Kaplice – Omlenička. V blízkosti železniční zastávka. V přímé návaznosti chráněného Přírodního...
Historická kulturní památka na prodej
Objekt se nachází blízko města Kaplice na trase České Budějovice – Dolní Dvořiště.
Vzdálenost do Č. Krumlova 6,5km a do Č. Budějovic 25km. Do budoucna plánovaná trasa dálnice vzdálenost 2km s plánovaným sjezdem z bodu Kaplice – Omlenička. V blízkosti železniční zastávka. V přímé návaznosti chráněného Přírodního parku Poluška.
Jedná se o soubor staveb pod jednotným listem vlastnictví v katastru obcí Omlenice, Omlenička, okresu Český Krumlov.
Nemovitost je vedená jako kulturní památka č. 1363, vztahující se pouze k jednomu křídlu bývalého zámečku. Původně se jednalo o tvrz – zámeček – poplužný dvůr - správní budovy celé lokality.
Celková plocha pozemků na listu vlastnictví cca 8000 m2, obsahuje stavební parcely, dvůr a zastavěné pozemky a rybník. Polovina objektu je zastřešena, v relativně dobrém stavu, lze je využít jako technické a skladové zázemí. Uzavřený dvůr je vyklizen a lze ho využít pro sklad materiálů.
Polovina kulturní památky byla před koupí zbourána a její zbytek je v současnosti v havarijním stavu. Na záchranu památky a statického zajištění má majitel zpracovánu podrobnou projektovou dokumentaci a zajištěny veškeré podklady k podání žádosti o dotace. Spolupráce s památkovým ústavem je možná. Byla podána žádost a zpracovaný projekt na operační programy ROP. Cílem zpracovaného projektu bylo cykloturistického a kulturně – rekreačního centra na trase dálnice v překrásné lokalitě nedaleko Českého Krumlova.
K dispozici přímá návaznost na sítě vody, kanalizace a elektrického proudu.
Kontakt: 725 611 075
ladavonasek@seznam.cz
zobrazit celý popis
Historisches Denkmal zum Verkauf
Das Gebäude liegt in der Nähe der Route der Kaplice Tschechische Budejovice - Lower Dvoriste.
Entfernung zum Český Krumlov 6,5 km und 25 km in Ceske Budejovice. In der Zukunft, der geplanten Autobahn Streckenlänge von 2 km von der geplanten Ausstieg Kaplice - Omlenička. In der Nähe des Bahnhofs. In direktem Zusammenhang mit einem geschützten Naturpark...
Historisches Denkmal zum Verkauf
Das Gebäude liegt in der Nähe der Route der Kaplice Tschechische Budejovice - Lower Dvoriste.
Entfernung zum Český Krumlov 6,5 km und 25 km in Ceske Budejovice. In der Zukunft, der geplanten Autobahn Streckenlänge von 2 km von der geplanten Ausstieg Kaplice - Omlenička. In der Nähe des Bahnhofs. In direktem Zusammenhang mit einem geschützten Naturpark Poluška.
Dies ist eine Sammlung von Gebäuden unter einem einzigen Zertifikat des Eigentums in den Kataster Gemeinden Omlenice, Omlenička, Tschechische Krumlov entfernt.
Das Anwesen ist als Historic Landmark Nr. 1363 registriert, im Zusammenhang mit nur einem Flügel der ehemaligen Burg. Ursprünglich war es eine Festung - Burg - Pflug Court - Verwaltungsgebäude der gesamten Website.
Die gesamte Landfläche der Deed von ca. 8000 m2, enthält eine Baustelle, und hat bebaute Grundstücke und Teich. Die Hälfte der Gebäude ist überdacht in einem relativ guten Zustand, als technische und Lagereinrichtungen verwendet werden. Geschlossen Court ist frei und kann verwendet werden, um Materialien zu lagern.
Die Hälfte der Kulturdenkmäler wurden vor dem Kauf abgerissen und der Rest ist jetzt in einem schlechten Zustand. Die Rettung des Denkmals, und trotzdem sicherstellen, dass der Eigentümer die Ausarbeitung der detaillierten Projektunterlagen und sicherzustellen, dass alle Belege, die Zuschüsse beantragen. Die Zusammenarbeit mit dem Institut für Kulturerbe ist möglich. Gestellt wurde und vorbereitetes Projekt zur betrieblichen ROP. Erholungszentrum auf der Strecke der Autobahn in einer schönen Lage in der Nähe Cesky Krumlov - Das Ziel des Projektes war cykloturistického und kulturellen vorbereitet.
Erhältlich direkte Anbindung an das Netz von Wasser, Abwasser und Strom.
Kontakt: 725 611 075
ladavonasek@seznam.cz

Historical Monument for sale
The building is located near the route of Kaplice Czech Budejovice - Lower Dvoriste.
Distance to Český Krumlov 6.5 km and 25 km in Ceske Budejovice. In the future, the planned highway route distance of 2 kilometers from the planned exit point Kaplice - Omlenička. Near the railway station. In direct connection with a protected natural park Poluška.
This is a collection of buildings under a single certificate of ownership in the cadastre municipalities Omlenice, Omlenička, Czech Krumlov district.
The property is registered as Historic Landmark No. 1363, relating to only one wing of the former castle. Originally it was a fortress - castle - plow Court - administrative buildings throughout the site.
The total land area of ​​the Deed of about 8000 m2, contains a construction site, and has built-up land and pond. Half the building is roofed in relatively good condition, can be used as technical and storage facilities. Closed Court is vacated and can be used to store materials.
Half of cultural monuments were demolished before the purchase and the rest is now in disrepair. The rescue of the monument, and still ensure that the owner of preparing detailed project documentation and ensure all supporting documents to apply for grants. Cooperation with the Heritage Institute is possible. Application has been made and prepared project to operational ROP. The aim of the project was prepared cykloturistického and cultural - recreational center on the route the highway in a beautiful location near Cesky Krumlov.
Available direct connection to the network of water, sewerage and electricity.
Contact: 725 611 075
ladavonasek@seznam.cz

Historical Monument for sale
The building is located near the route of Kaplice Czech Budejovice - Lower Dvoriste.
Distance to Český Krumlov 6.5 km and 25 km in Ceske Budejovice. In the future, the planned highway route distance of 2 kilometers from the planned exit point Kaplice - Omlenička. Near the railway station. In direct connection with a protected natural park Poluška.
This is a collection of buildings under a single certificate of ownership in the cadastre municipalities Omlenice, Omlenička, Czech Krumlov district.
The property is registered as Historic Landmark No. 1363, relating to only one wing of the former castle. Originally it was a fortress - castle - plow Court - administrative buildings throughout the site.
The total land area of ​​the Deed of about 8000 m2, contains a construction site, and has built-up land and pond. Half the building is roofed in relatively good condition, can be used as technical and storage facilities. Closed Court is vacated and can be used to store materials.
Half of cultural monuments were demolished before the purchase and the rest is now in disrepair. The rescue of the monument, and still ensure that the owner of preparing detailed project documentation and ensure all supporting documents to apply for grants. Cooperation with the Heritage Institute is possible. Application has been made and prepared project to operational ROP. The aim of the project was prepared cykloturistického and cultural - recreational center on the route the highway in a beautiful location near Cesky Krumlov.
Available direct connection to the network of water, sewerage and electricity.
Contact: 725 611 075
ladavonasek@seznam.cz

show whole description

Detailní informace

dostupnost UPC:
typ nabídky:
Prodej
typ nemovitosti:
Dům
dispozice:
Ostatní
plocha:
8.000 m²
cena:
1.800.000 Kč
typ vlastnictví:
Osobní
typ budovy:
Ostatní
vybavení:
Nevybavený
podlaži:
3
balkón:
Ne
terasa:
Ne
Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte s jejich používáním. V pořádku Více