Prodej domu 355 m² bez realitky

Široká Niva, Moravskoslezský kraj

Tento inzerát již není aktivní
Bezrealitky.cz

Popis inzerátu

Nabízíme k prodeji krásnou rodinnou vilu v malé vesnici Široká Niva - Pocheň. Jedná se o dvoupodlažní stavbu s podkrovím a suterénem, která je obklopena rozhlehlou zahradou se vzrostlými stromy.

Lokalita

Pocheň je malá vesnice, část obce Široká Niva, která má pouze několik desítek obyvatel. Malou obcí prochází železniční trať z Milotic nad Opavou do Vrbna pod...
Nabízíme k prodeji krásnou rodinnou vilu v malé vesnici Široká Niva - Pocheň. Jedná se o dvoupodlažní stavbu s podkrovím a suterénem, která je obklopena rozhlehlou zahradou se vzrostlými stromy.

Lokalita

Pocheň je malá vesnice, část obce Široká Niva, která má pouze několik desítek obyvatel. Malou obcí prochází železniční trať z Milotic nad Opavou do Vrbna pod Pradědem. Vesnice se nachází asi 5 km od hranice CHKO Jeseníky. Je to místo obklopené zelení s nádherným panoramatem hor.

Tato oblast je protknutá velkým množstvím turistických tras, je zde několik lázeňských komplexů, zimní lyžařská střediska a památkově chráněné lokality. Nabízí se zde množství turistických a společensko-kulturních aktivit po celý rok.

Pozemek

Rodinná vila stojí ve veliké zahradě se stoletými stromy. Zahrada má téměř 2 500 m2 a je lemována hustým lesním porostem. Tento samostatně stojící objekt původně patřil majitelům sousední továrny, rodině Grohmannů. Podél příjezdové cesty k vile se nachází ještě dva větší rodinné domy.

Historie

Dům byl postaven ve druhé polovině 19. století spolu s továrnou na bělení nití firmy Weiss a Grohmann. Dům byl obýván rodem Grohmannů, nejprve Johannem Josefem, poté jeho syny Quidem a Kunem. Pro mladšího bratra, který patřil k nejvýznamnějším podporovatelům Wiener Werkstätte, navrhl v roce 1922 rekonstrukci vily známý architekt Josef Hoffmann. Po druhé světové válce byl objekt zabaven KSČ a byl dán k dispozici státním lesům.

Architektonické řešení

Neorenesanční vila inspirovaná příměstským typem vily (suburbana) Andrey Palladia. Rodinná vila již prošla několika rekonstrukcemi, nicméně původní charakter domu je zde stále dobře patrný. Z dobových fotografií je zřejmé, že dům byl vždy dominanující stavbou před továrním komplexem, doplněný komponovanou zahradou. Symetrické průčelí domu působí sebevědomě a jeho rytmický ráz se propisuje i na ostatní fasády. Dům postavený na čtvercovém půdorysu zaujímá plochu 135 m2.

Dispoziční řešení

Dvě plnohodnotná obytná podlaží jsou doplněna obytným podkrovím a suterénem. Celková užitná plocha domu je 355 m2 a plocha obytných místností je 200 m2.

Přízemí

Z vyvýšené podesty schodiště nad terénem se vstupuje do prostorné haly se schodištěm (20,8 m2). V návaznosti na vstupní halu je vstupní prostor do suterénu a jedna menší místnost (5,8 m2), která může fungovat jako šatna nebo koupelna. Z haly se pak vstupuje do kuchyně (18,6 m2) a dalších dvou prostorných místností (19,8 + 28,5 m2), které jsou průchozí. Tuto dispozici lze však jednoduchým způsobem upravit.

Patro

Vedle schodiště do prvního patra je umístěna druhá koupelna (5,8 m2) a z chodby (12,9 m2) se pak vstupuje do tří pokojů (16 + 33,8 + 19,7 m2). Pokoje jsou zde rovněž průchozí, avšak tuto dispozici je možné také upravit.

Podkroví

V nově zrekonstruovaném podkroví je třetí koupelna (6 m2), malá kuchyňka (8 m2) a čtyři menší pokoje (9 + 9,4 + 15,2 + 13,4 m2). Převážná většina nových příček je zde z lehkého keramického zdiva a dispozici lze zcela uvolnit.

Suterén

V suterénu objektu jsou dvě přístupné místnosti (19,1 + 24,2 m2) z chodby (12.7 m2) a další dvě sklepní místnosti, které nyní zpřístupněny nejsou (9,3 + 19,2 m2).

Konstrukce

Nosná konstrukce objektu je zděná, tloušťka obvodových stěn je 70 cm. Vnitřní nosné zdivo je cihelné tloušťky 55 cm. Je zde nová střešní konstrukce s keramickou krytinou. Fasáda objektu je vápenná štuková s nátěrem a vyzdívaným soklem z lomového kamene. Hlavní schodiště je dřevěné dubové s podstupnicemi. Schody do suterénu jsou kamenné. Stropy ve sklepech jsou klenbové do ocelových profilů. V přízemí a patře jsou dřevěné trámové stropy se sádrokartonovými podhledy. V podkroví je dřevěné podbití krovu. Okna a dveře jsou původní, repasované.
Během poslední rekonstrukce 1997 - 2000 byly provedeny části nových dřevěných stropů, krov a krytina s klempířskými prvky. Byly zde nově provedeny vnitřní instalace, kompletně nové vnitřní omítky, nové podkladové vrstvy pro podlahy. Byly provedeny repase dveřních křídel, oken. Nová okna byla dodána v podkroví a suterénu. Po opravě drobných trhlin venkovních omítek byl obnoven uzavirací fasádní nátěr. Objekt je po menším zásahu plně obyvatelný a funkční. Nejsou zde dokončeny nášlapné vrstvy podlah obytných místností a osazena pokojová kamna. Objekt je zcela nevybavený nábytkem.

Možné využití objektu

- rodinná dvougenerační vila
- rekreační objekt rodinného typu
- menší penzion
- popřípadě i administrační objekt
zobrazit celý popis
Villa in Siroka Niva - Pochen
We offer beautiful villa in small village of Siroka Niva - Pochen. It is a two-story building with attic and basement, and it is surrounded by large garden with mature trees.
Location
Pochen is a small village, a part of Siroka Niva, which has only a few dozen inhabitants. There is a railway going through this small village from Milotice nad Opavou to Vrbno pod...
Villa in Siroka Niva - Pochen
We offer beautiful villa in small village of Siroka Niva - Pochen. It is a two-story building with attic and basement, and it is surrounded by large garden with mature trees.
Location
Pochen is a small village, a part of Siroka Niva, which has only a few dozen inhabitants. There is a railway going through this small village from Milotice nad Opavou to Vrbno pod Pradedem. The village is located about 5 km from the borders of CHKO Jeseniky (Nature Reservation). It is situated in a wonderful landscape with a view of a stunning panorama of Jeseniky.
The area is full of hiking trails, there are several spa complexes, winter ski resorts and historic sites nearby. There are also multiple tourist and socio-cultural activities happening during the whole year.
Estate
Villa stands in a large garden with trees more than a hundred years old. The garden has almost 2,500 square meters and is surrounded by dense forest. This freestanding building originally belonged to a neighboring factory owners, Grohmann family. Along the way to the villa are two more family houses.
History
The house was built in the second half of the 19th century together with the factory for bleaching yarns firm Weiss and Grohmann. The house was inhabited by a family Grohmann, first by Johann Josef, after by his sons Quido and Kuno. For the younger one Kuno, leading supporter of the Wiener Werkstätte, the famous architect Josef Hoffmann designed reconstruction of the villa in 1922. After the Second World War the building was confiscated by the Communist Party and was made ​​available to the State forests.
Architecture
The Neo-Renaissance villa was inspired by the type of suburban villa of Andrea Palladio. It has undergone several renovations, but the original character and charm is still evident. From old photographs it is obvious that the house was always dominating building in front of the factory complex with composed garden. Symmetrical facade acts confidently and its rhythmic character is possible to be traced on other façades. House itself is built on a square ground plan covers an area of ​​135 m2.
Disposition
Two full-fledged residential floors are complemented by residential attic and basement. Total floor area of ​​the house is 355 m2 and the area of ​​habitable rooms is 200 m2.
Ground floor
From the elevated floor of the landing staircase you enter a spacious hall with stairs (20.8 m2). Following the entry hall there is the entrance to the basement and one smaller room (5.8 m2), which can be a bathroom or cloakroom. From the hall you can enter the kitchen (18.6 m2) and two other spacious rooms (19.8 + 28.5 square meters), which are walkthrough. Disposition can be easily adjusted.
First floor
Besides the staircase to the first floor there is a second bathroom (5.8 m2) and from passages (12.9 m2) you can enter three other rooms (16 + 33.8 + 19.7 m2). The rooms are also walkthrough, but this is adjustable as well.
Attic
In the newly renovated attic there is a third bathroom (6 m2), kitchenette (8 m2) and four smaller rooms (9 + 9.4 + 15.2 + 13.4 m2). The vast majority of new walls are made ​​of lightweight ceramic wall so it can be completely rebuilt.
Basement
In the basement there are two rooms (19.1 + 24.2 m2) accessible from the corridor (12.7 m2) and two basement rooms that are currently not available (9.3 + 19.2 m2).
Construction
The supporting structure of the building is brick, the thickness of external walls is 70 cm. The inner bearing brick masonry thickness is 55 cm. There is a new roof with ceramic covering. Facade of the building is painted with lime stucco and plinth of natural stone. The main staircase is made of oak with a wooden riser. Stairs to the basement are made of original stone. The ceilings are vaulted cellars made of the steel sections. On the ground floor and first floor there are wooden beamed ceilings with plasterboard covering. In the attic there is wooden facing of the roof. Windows and doors are original, remanufactured.
During the last reconstruction 1997 - 2000 were made some of the new wooden ceilings and roof covering with sheet metal components. There was newly-made ​​indoor plumbing, completely new plaster and new underlays for floor. Doors and windows were repaired. New windows were delivered in the attic and basement. After the repair of small cracks exterior facade was restored with sealing coat. The building will be fully livable and functional after small changes. There are not completed floor surfaces and rooms are not yet equipped with a fire place. The is no furniture in the building.
Possible usage of building
- two-generation villa
- family vacation property
- smaller pension
- administration object
show whole description

Detailní informace

dostupnost UPC:
typ nabídky:
Prodej
typ nemovitosti:
Dům
dispozice:
6+kk
plocha:
355 m²
cena:
6.900.000 Kč
typ vlastnictví:
Osobní
typ budovy:
Cihla
vybavení:
Částečně
podlaži:
4
balkón:
Ano
terasa:
Ano
Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte s jejich používáním. V pořádku Více