Prodej pozemku bez realitky

Lipová, Lštění, Středočeský kraj

https://www.bezrealitky.cz/id/412394
ověřený uživatel

Majitel

E-Mail
JIRI.NEZVAL.PRAHA.CR@seznam.cz

Popis inzerátu

Nabídka k prodeji (rychlé jednání=možnost změny ceny!!) : UNIKÁTNÍ jediný veliký nezastavěný a poslední z nejlepších, oplocený pozemek 1.500m2, orientovaný na jih. Doporučeno jak k rekreačnímu užívání, tak k výstavbě sídla k trvalému bydlení, i k dlouhodobé investici. Historicky prestižní klidná lokalita Senohraby na dohled, tak i řeka Sázava, příroda, lesy,...
Nabídka k prodeji (rychlé jednání=možnost změny ceny!!) : UNIKÁTNÍ jediný veliký nezastavěný a poslední z nejlepších, oplocený pozemek 1.500m2, orientovaný na jih. Doporučeno jak k rekreačnímu užívání, tak k výstavbě sídla k trvalému bydlení, i k dlouhodobé investici. Historicky prestižní klidná lokalita Senohraby na dohled, tak i řeka Sázava, příroda, lesy, na doslech ptactvo. Nejčistší vzduch i vodní zdroj. Příjezdové cesty k pozemku: z východu i ze západu. Sítě: 220a380, vlastní studna, možnost plynové přípojky. Dostupnost mobilního i TV signálu, a internetu. V místě i přívoz. Vzdálenost k metru MUZEUM na Václavském náměstí je 31 min autem. Vzdušnou čarou 5km od D1. Příznivě výhodná je i dostupnost vlakem: železniční zastávka Zlenice je součástí jedné z nejkrásnějších lokálních tratí v ČR, tzv. Posázavský Pacifik, navazuje v 4 km vzdálených Čerčanech na hlavní trať na Prahu... Oblast sousedství rodinných a rekreačních samostatně stojících domů. Na okraji pozemku se nachází částečně podsklepená stavba z r.1926 o výměře 53 m2 k rekonstrukci neb ponechání. Pozemek není holý, ani anglicky zatravněný, jde z části o zahradu a z části o permakulturu, stromy a keře -nový majitel může plně dle svých představ kácet i vysazovat, jde o velmi úrodnou půdu. Atraktivní potenciál, i historii pozemku sdělím pouze při osobním jednání. Dobré sousedské vztahy, okolí bez kriminality. Důvod prodeje: neuskutečněný sňatek. Důležité: tato nemovitost se prodává dohodou jako celek s ještě další nemovitostí-byt v Praze vzdálen 30min jízdy, kompletní cena je na dotázání.
zobrazit celý popis
__________________________________
Offer for sale (quick action = option price change !!): Unique one large undeveloped, and the last best, fenced yard 1500 m2, facing south. Recommended both recreational use and for the construction of headquarters for permanent housing and long-term investment. Historically prestigious quiet location Senohraby in sight, and the river Sazava, nature, forests,...
__________________________________
Offer for sale (quick action = option price change !!): Unique one large undeveloped, and the last best, fenced yard 1500 m2, facing south. Recommended both recreational use and for the construction of headquarters for permanent housing and long-term investment. Historically prestigious quiet location Senohraby in sight, and the river Sazava, nature, forests, within earshot of birds. The cleanest air and water source. Access roads to the plot: from the east and the west. Network: 220a380, own well, possibility of gas connection. Availability and mobile TV signals and Internet. The site also ferry. Proximity to Metro Museum at Wenceslas Square is 31 minutes away by car. Beeline 5km from D1. Favorably is convenient accessibility by train: railway station Zlenice is part of one of the most beautiful local lines in the Czech Republic called. Posázavský Pacific, followed by the 4 km distant Čerčany on the main route to Prague .... Area neighborhood family and holiday detached houses. On the edge of the property is partially basement building from 1926 with an area of ​​53 m2 for reconstruction because maintenance. The land is bare, grassy or English, it is part of the garden and part of permaculture, trees and shrubs -new owner can fully according to their wishes felled and planted, it is a very fertile soil. Attractive potential and history of the land I will show only at a personal meeting. Good neighborly relations, neighborhood crime free. This property is being sold as a whole accord with yet another real estate-bedroom apartment in Prague distanced 30min drive, full price is on request..
__________________________

Angebot zum Verkauf (quick action = Option Preisänderung !!): Einzigartige eine große unentwickelt, und die letzte am besten, eingezäunten Garten 1500 m2, Richtung Süden. Empfohlen sowohl die Freizeitgestaltung und für den Bau von Sitz für eine dauerhafte Unterbringung und langfristige Investitionen. Historisch gesehen angesehenen ruhige Lage Senohraby in Sicht, und der Fluss Sazava, Natur, Wälder, in Hörweite der Vögel. Die sauberste Luft und Wasser-Quelle. Die Zufahrtswege zum Grundstück: aus dem Osten und Westen. Netzwerk: 220a380, eigener Brunnen, die Möglichkeit der Gasanschluss. Verfügbarkeit und mobile TV-Signale und Internet. Die Website auch Fähre. Die Nähe zu U-Bahn-Museum am Wenzelsplatz ist 31 Minuten mit dem Auto entfernt. Beeline 5 km von D1. Günstig ist bequem Erreichbarkeit mit der Bahn: Bahnhof Zlenice Teil eines der schönsten lokale Linien in der Tschechischen Republik genannt ist Posázavský Pazifik, von der 4 km entfernten Čerčany auf der Hauptstraße nach Prag ... Area Nachbarschaft Familien- und Ferien Einfamilienhäuser gefolgt.. Am Rande der Immobilie ist teilweise unterkellerte Gebäude aus dem Jahr 1926 mit einer Fläche von 53 m2 für den Wiederaufbau, weil die Wartung. Das Land ist kahl, grasigen oder Englisch, es ist Teil des Gartens und ein Teil der Permakultur, Bäume und Sträucher -New Besitzer vollständig nach können ihren Wünschen gefällt und gepflanzt, es ist ein sehr fruchtbarer Boden ist. Attraktive Potential und Geschichte des Landes werde ich zeigen, nur in einem persönlichen Gespräch. Gute nachbarschaftliche Beziehungen, Nachbarschaft frei von Kriminalität. Grund für den Verkauf: unrealisierte Ehe. Wichtig: Diese Eigenschaft ist mit einem weiteren Immobilien-Zimmer-Wohnung in Prag distanzierte 30 Minuten Fahrt, den vollen Preis ist auf Anfrage als Ganzes Übereinstimmung verkauft.
show whole description

Detailní informace

UPC dostupné!:
dostupnost TV:
číslo inzerátu:
412394
typ nabídky:
Prodej
typ nemovitosti:
Pozemek
dispozice:
plocha:
1.500 m²
cena:
6.580.000 Kč
typ vlastnictví:
Osobní
typ budovy:
vybavení:
podlaží:
0
balkón:
Ne
terasa:
Ne
ověřený uživatel

Majitel

E-Mail
JIRI.NEZVAL.PRAHA.CR@seznam.cz
REKLAMA

Sdílejte inzerát

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte s jejich používáním. V pořádku Více