Prodej nebytového prostoru 522 m² bez realitky

Mlýnská, Litovel, Olomoucký kraj

Tento inzerát již není aktivní
Bezrealitky.cz

Popis inzerátu

Získejte pravidelný pasivní příjem z provozu zavedeného a vyhledávaného penzionu se sedmi pokoji a restaurací... připravenou k okamžitému znovuotevření.

Původní (spokojený) nájemce musel po 10 letech objekt ze zdravotních důvodů opustit a nemovitost je nyní k prodeji (nikoliv k pronájmu) zájemci, který chce investovat do aktiva, které mu bude hned od prvního dne...
Získejte pravidelný pasivní příjem z provozu zavedeného a vyhledávaného penzionu se sedmi pokoji a restaurací... připravenou k okamžitému znovuotevření.

Původní (spokojený) nájemce musel po 10 letech objekt ze zdravotních důvodů opustit a nemovitost je nyní k prodeji (nikoliv k pronájmu) zájemci, který chce investovat do aktiva, které mu bude hned od prvního dne generovat čistý zisk.

Horní patro objektu tvoří penzion se sedmi pokoji (tři s vlastní koupelnou a WC, čtyři se společným sociálním zázemím). Všechny pokoje jsou již plně vybavené nábytkem, matracemi, peřinami i polštáři, stačí pouze dokoupit nové povlečení (dle vašeho vkusu) a první hosté se mohou ihned ubytovat.

Spodní část objektu tvoří bar, restaurační sál pro 24 osob a salonek pro dalších 24 (při svatbách, oslavách a soukromých akcích pak s možností rozšíření až na 32).

Ve dvoře je dále venkovní posezení pro 18 hostů (s možným rozšířením pro dalších 12), v jarních a letních měsících velmi vyhledávané.

V objektu je samozřejmě také řada prostorných úložných prostor, jak pro restaurační provoz, potraviny a zásoby, tak jako sklad a kancelář pro penzion.

Místo je vyhledávanou destinací pro turisty, cyklisty a návštěvníky nedaleké Olomouce, hradu Bouzov, Mladečských jeskyní a Litovelského Pomoraví.

Nedostatek kvalitních ubytovacích kapacit v Litovli a okolí zajišťuje majiteli objektu zájem o ubytování jak z řad turistů, tak obchodních cestujících a dislokovaných pracovníků místních a okolních firem. (V minulosti byli v penzionu dlouhodobě ubytovaní např. pracovníci nedalekých firem a pracovníci projektů realizovaných v olomouckém kraji.)

Celková kapacita penzionu je 15 osob v sedmi pokojích. Při konzervativně odhadnutých čistých tržbách 300 Kč/pokoj/noc a 60% obložnosti činí měsíční tržby (pouze) z ubytovací části 38 325 Kč (ročně pak celkem 459 900 Kč).

Bankovní odhadce při přípravě hypotečních podkladů ocenil objekt na 5,5 mil. Kč. Vezmete-li si na koupi tohoto objektu 80% hypotéku, pak při 3,49% úrokové sazbě a dvacetiletém splácení bude činit měsíčné splátka 24 916 Kč. A každý měsíc tedy jen na provozu penzionu vyděláte o 13 409 Kč více, než kolik bude stát hypotéka.

Výše uvedené částky vycházejí z odhadu dosavadního provozu, při kterém původní provozovatel přiváděl hosty pouze jedinou stránkou na webu a minimální marketingovou aktivitou.

Pokud jako nový provozovatel zvednete úroveň ubytování a péče o hosty (a stačí k tomu jednoduché změn v dosavadní koncepci a profesionálnější přístup k hostům), můžete upravit i cenu noclehu... a efekt na váš čistý příjem si už můžete dopočítat už sami.

Výše uvedená čísla přitom kalkulují pouze s tržbami z provozu penzionu; restaurace a bar v přízemí budou další výdělečnou jednotkou. (A můžete je provozovat sami nebo pronajmout dalšímu. Objekt je plně zkolaudován pro samostatný provoz penzionu i restaurace.)

Výše uvedená kalkulace ale ukazuje, že investice do této nemovitosti pro vás bude výdělečná, i když budete ráno hostům penzionu pouze připravovat snídani a ve zbytku dne jen připravíte pokoje pro další návštěvníky.

Majitelka by objekt dále ráda provozovala sama, ale pro vyšší věk si to už nemůže dovolit... a nabízí jej tedy k prodeji slušnému, solidnímu a zodpovědnému zájemci... ideálně zájemci nebo rodině, která jej pojme jako svou vizitku a bude tak na jeho novou úroveň hrdá.

Krátké (minutové) video z objektu si můžete prohlédnout zde
https://goo.gl/photos/jjhMUxd86RjhFgEk7

Detailní fotografie objektu si můžete prohlédnout zde
https://goo.gl/photos/ewVCJkKLviWXyewR7

A pokud si myslíte, že jste pro provozování tohoto objektu správným uchazečem, zatelefonujte přímo majitelce na 605 802 301. (Pokud jste realitní makléř, který chce nabrat nemovitost, nevolejte... jak vidíte, prodáváme ji sami. Pokud máte klienta, který chce penzion koupit, přijďte rovnou s ním. Fiktivní „kupující“, ze kterých se ale následně vyklubou zprostředkovatelé, se tímto podvodem sami diskvalifikují. Jednáme fér... a očekáváme férové jednání od vás.)

Celý objekt je nyní čerstvě vymalovaný.

Je připraven k okamžitému spuštění provozu.

Dnes se rozhodnete. Zítra koupíte. A už pozítří můžete ubytovat první hosty.

Stačí se tedy rozhodnout a investice do této nemovitosti se vám začne vracet hned následující den...
zobrazit celý popis
Get regular passive income from the operation of an established and sought-after guesthouse with seven rooms and a restaurant ... ready for immediate reopening.

Original (satisfied) tenant had to leave the premises after 10 years due to health reasons and the property is now for sale (not for rent) to candidates wishing to invest in an asset that will generate profit from day one.

The upper...
Get regular passive income from the operation of an established and sought-after guesthouse with seven rooms and a restaurant ... ready for immediate reopening.

Original (satisfied) tenant had to leave the premises after 10 years due to health reasons and the property is now for sale (not for rent) to candidates wishing to invest in an asset that will generate profit from day one.

The upper floor of the building consists of seven guest rooms (three with private bathroom and WC, four with shared bathroom). All rooms are fully equipped with furniture, mattresses, duvets and pillows, you only need to buy new sheets (depending on your taste) and the first guests can be accommodated immediately.

The lower part of the building consists of a bar, a dining room for 24 people and a lounge for another 24 (expandable up to 32 for weddings, celebrations and private parties).

The courtyard will seat another 18 guests (with a possible extension for another 12), popular during spring and summer.

There is of course also a number of spacious storage rooms for both the restaurant business, food and supplies, as well as a warehouse and office for the guesthouse.

The site is a popular destination for hikers, cyclists and visitors to the nearby Olomouc, Bouzov castle, Mladeč caves and Litovelske Pomoravi.

The limited availability of quality accommodation in Litovel provides the facility owner a demand for accommodation both for tourists and business travelers and displaced local workers. (In the past, they employees of nearby businesses and employees of the projects implemented in the Olomouc region were staying in the guesthouse for lengthy periods of time.)

Total capacity is 15 people in seven rooms. With conservatively estimated net income of CZK 300 / room / night and 60% occupancy, the monthly income from (only) the accommodation will be 38 325 CZK (a yearly total of 459 900 CZK).

The bank appraiser, preparing mortgage documents, valued the property at 5.5 mil. CZK. If you buy it with a 80% mortgage, at 3.49% interest rate and a twenty-year mortgage, the monthly repayment will be 24 916 CZK. Every month, the property will generate 13 409 CZK more than the mortgage cost.

These amounts are based on an estimate of the current operation, during which the original tenant did only limited marketing (one page on the internet).

If you improve the standards of accommodation and customer care (and only minor changes are necessary, along with better client-friendly approach), you can adjust the accommodation price ... and the effect on your net income will be significant.

The above figures calculate only with the revenue of the guesthouse; restaurant and bar on the ground floor will be another profit center. (And you can run them yourself or lease them out. The building is fully licensed for independent operation of the guesthouse and restaurant.)

The above calculation shows that investment in the property will be profitable, even if you open only the guesthouse and prepare breakfast for the guests in the morning; and only prepare the rooms for new arrivals during the day.

The owner of the building would like to operate it herself, but due to her higher age can no longer do... and therefore offers for sale to a decent, a reputable and responsible candidates ... ideally a candidate or a family will take pride in operating it and will improve the level of service.

A short (one minute) video of an property can be viewed here
https://goo.gl/photos/jjhMUxd86RjhFgEk7

Detailed photographs of the property can be viewed here
https://goo.gl/photos/ewVCJkKLviWXyewR7
show whole description

Detailní informace

dostupnost UPC:
typ nabídky:
Prodej
typ nemovitosti:
Nebytový prostor
dispozice:
Ostatní
plocha:
522 m²
cena:
5.500.000 Kč
typ vlastnictví:
Osobní
typ budovy:
Cihla
vybavení:
Vybavený
podlaži:
2
balkón:
Ne
terasa:
Ne
Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte s jejich používáním. V pořádku Více