Prodej bytu 3+1, 68 m² bez realitky

Markovická, Hradec Králové - Slezské Předměstí, Královéhradecký kraj

Tento inzerát již není aktivní
Bezrealitky.cz

Popis inzerátu

Krásný byt 3+1 s balkonem (2 patro) cihlového domu postavený někdy kolem roku 1957, ve velmi klidné části Hradce Králové Slezské předměstí (v okolí s rodinnými domy) a blízko centra (pouze 1,9 km od centra) vhodný pro rekonstrukci s možností parkování a vybaveností okolo (základní škola + rehabilitační stacionář), blízko na hlavní třídu (s plnou vybaveností)...
Krásný byt 3+1 s balkonem (2 patro) cihlového domu postavený někdy kolem roku 1957, ve velmi klidné části Hradce Králové Slezské předměstí (v okolí s rodinnými domy) a blízko centra (pouze 1,9 km od centra) vhodný pro rekonstrukci s možností parkování a vybaveností okolo (základní škola + rehabilitační stacionář), blízko na hlavní třídu (s plnou vybaveností) přesto mimo rušnou oblast s výhledem na rodinné domy.

Pozor v bytě není žádný umakart apod. jen potřebuje rozumnou rekonstrukci (případně rozšířit zrušením nenosných příček), ale výhoda je že si ji vymyslíte podle sebe.

Úspornost díky zateplení tohoto domu umožňuje že není potřeba topit ani v zimě.

K bytu náleží veliký zděný sklep (o hodně větší než v panelových domech, nafotím tuto neděli), dvě obrovské kolárny a krásná, zděná společná sušárna. V domě jsou velmi přátelští lidé a nemají zájem o podnájemníky, ale o sousedy, kteří v domě budou bydlet, tzn. rádi bychom věděli záměry dopředu. Možnost hypotéky (byt je v osobním vlastnictví).

Prohlídka bytu je možná tuto neděli v 11:00 +- volejte prosím na: 777 258 580

Přehled z katastru nemovitostí:

Číslo jednotky 600/3
Typ jednotky: jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů
Způsob využití: byt
Budova: č. p. 598, 599, 600
Katastrální území: Slezské Předměstí [646971]
Číslo LV: 23271
Podíl na společných částech: 660/15853

Vlastnické právo Podíl
Bláhová Natalie Ing., Markovická 600/18, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
(bude probíhat převod z práva naší tety na dědice).

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nejsou evidována žádná řízení, v rámci kterých byl zapsán cenový údaj k nemovitosti.

Nahlížet můžete zde: http://nahlizenidokn.cuzk.cz
zobrazit celý popis
Beautiful apartment 3 + 1 with balcony (2nd floor) of a brick house built sometime around 1957, in a very quiet part of Hradec Kralove Silesian suburbs (in the neighborhood of family homes) and near the center (only 1.9 km from the city) suitable for reconstruction with parking and amenities around (elementary school-rehabilitation center), close to the main street (with full amenities) yet off...
Beautiful apartment 3 + 1 with balcony (2nd floor) of a brick house built sometime around 1957, in a very quiet part of Hradec Kralove Silesian suburbs (in the neighborhood of family homes) and near the center (only 1.9 km from the city) suitable for reconstruction with parking and amenities around (elementary school-rehabilitation center), close to the main street (with full amenities) yet off the busy areas overlooking the houses.

Attention in the apartment no Formica etc. Just needs a reasonable reconstruction (possibly extend the abolition of non-bearing walls), but the advantage is that you invent it yourself.

Cost effectiveness thanks to thermal insulation of the house allows that there is no need for heating even in winter.

The apartment has a large brick cellar (much larger than in prefabricated buildings, nafotíme this Sunday), two enormous bikes and beautiful, brick oven joint. In the house are very friendly people and are not interested tenants, but for neighbors who will live in the house, that is. We would like to know the intentions in advance. Mortgage possibility (the apartment is in private ownership).

A tour of the apartment is possible this Sunday at 11:00 + - please call: 777 258 580

Overview of the cadastre:

Unit number 600/3
Type of unit: unit defined by the Act on Ownership of Flats
Method of application: flat
Building: no. P. 598, 599, 600
Cadastral territory: Silesian Suburbs [646971]
LV number: 23271
Share common parts: 660/15853

The right of ownership Share
Foolish Natalie Ing., Markovická 600/18, Silesian Suburbs, 50003 Hradec Kralove
(Will be a transfer of rights to the heirs of our aunts).

A method for protecting property
They not registered protection methods.
Restrictions on property rights
No restrictions are not registered.
other entries
There are no other entries recorded.
Management, under which the property was inscribed price quote
There are no registered a procedure in which it was written price quote on the property.

Can be viewed here: http://nahlizenidokn.cuzk.cz
show whole description

Detailní informace

dostupnost UPC:
typ nabídky:
Prodej
typ nemovitosti:
Byt
dispozice:
3+1
plocha:
68 m²
cena:
2.200.000 Kč
typ vlastnictví:
Osobní
typ budovy:
Cihla
vybavení:
Nevybavený
podlaži:
2
balkón:
Ano
terasa:
Ne
Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte s jejich používáním. V pořádku Více