Prodej nebytového prostoru 2.500 m² bez realitky

Tento inzerát již není aktivní
Bezrealitky.cz

Popis inzerátu

Nabízíme vám Vynikající nemovitost k prodeji v pow. 2500 m2, spolu s budovami (více uživatelů. 2300 m2!)

POUZE NA 249.000 eur (cca 6.500.000 ck)

Reálnou šanci!
Nemovitost se nachází v nádherné Resort v němčině českých hranic.

Stát: Německo
Místo: Bad Brambach, Sasko (Sachsen), zdravotní středisko
Adresa: Bosestrasse 5 (pozemku p.č. 326)
08648 Bad...
Nabízíme vám Vynikající nemovitost k prodeji v pow. 2500 m2, spolu s budovami (více uživatelů. 2300 m2!)

POUZE NA 249.000 eur (cca 6.500.000 ck)

Reálnou šanci!
Nemovitost se nachází v nádherné Resort v němčině českých hranic.

Stát: Německo
Místo: Bad Brambach, Sasko (Sachsen), zdravotní středisko
Adresa: Bosestrasse 5 (pozemku p.č. 326)
08648 Bad Brambach
Tel. Kontakt (+48) 609-500-238 nebo (+48) 500-160-195 (deutsch)

Plocha pozemku: 2.500 m2
Zastavěná plocha: cca 2300 m2 (tot.. Uživatelů.)
Rok výstavby: 1980
Účel nemovitosti: Hotel s restaurací, spa, wellness
Počet pater: 2 + podkroví & suterén
Forma vlastnictví: soukromé vlastnictví bez zatížení
Stav nemovitosti: obnovit, opravit
Vytápění: vlastní, centrální (palivo)
Úplné utility: voda, elektřina, kanalizace, plyn
Oplocen s vlastním parkovištěm

Cena: 249.000 eur (zhruba 1.050.000 zł)

Vzdálenosti: Praha, asi 160 km Krlove Varů, asi 30 km, Nürnberg (Norimberk), asi 170 km, Cvikov asi 65 km, Drážďany (Drážďany), zhruba 165 km, Leipzig (Lipsko), asi 150 km, Zgorzelec ok . 270 km

ŠANCE! Skvělou investici!

Rok-round krásu, znám a oceňován, malebné vesnice volný čas-lázně.
Great location, ohromující jízdu a nízkou cenou!

Nemovitosti skvělé porodní asistentky v horské kolo rok-resort a lázeňské městečko u hranic s Česká republika (cca 5 minut na hraniční přechod). Krátkou procházku do asi 30 km Mariánské Lázně, františkánský Lázně, Karlovy Vary, asi 270 km od polských hranic.

Bad Brambach se nachází na vodách radonu, mají léčivé vlastnosti. Léčba těchto vod, včetně pomoci terapie pooperační komplikace, kardiovaskulární onemocnění, revmatismus, ateroskleróza.

Středisko je železniční stanice, ordinace, penziony a několik hotelů. V centru obce se nachází park s rybníkem lázně plné ryb a labutě. Park zahrnuje krytý plavecký bazén a lázně možnost průchodu objevil. Navíc, v mnoha lesních oblastech, v údolí řek a louky se střídají s řadou turistických tras, které jsou asi 80 km. Velmi dobrá pozemních komunikacích.

Popis jednotlivých podlaží:
Přízemí - plocha cca 900 m2 včetně: vybavení kuchyně, sklady, chladničky, toalety a sociální zařízení, kanceláře a restaurace, banketní, konferenční, bar, bufet - prostor vhodný i pro kavárny, hospůdky, obchody, květinářství , atd.;
I podlahy - plocha cca 550m2, včetně: koupelny, toalety, šatny 5 místností - místností, které mají být obnoveny, získat asi 11 hotelových pokojů;
Druhé patro - plocha cca 500m2, včetně: hospodářská zařízení, WC, koupelny, 5 hotelových pokojů, skladování - pokoj má být obnoven, získat asi 10 hotelových pokojů;
Podkroví - částky - ve výši přibližně 2 m;
Sklep - vhodný prostor pro plavecký bazén, fitness centrum, sklad, atd.

Celkový stav budovy (dobrý):
omítnutá fasáda,
vnitřní a vnější stěny z cihel, omítnutá, malované - dobré podmínky pro obnovu,
patro: glazované dlaždice, terakota, PVC podlahy - obnovit,
Střecha: plochá, dřevěná střešní nosiče - velmi dobrý stav nevyžaduje opravu,
pevné schodiště velmi dobrém stavu,
standardní dřevěná okna,
hygienická zařízení, které mají být přestavěn.

Po modernizaci, opravu a je možné získat asi 26 hotelových pokojů. Po rekonstrukci restaurace a kuchyňské zařízení jsou schopna obohatit činnost kavárny restaurace, pekárna, pub, billiard club, nebo obchod. Dále je možné vytvořit letní zahrádkou.

Neváhejte nás kontaktovat, jsme rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.
Kontakt (+48) 609-500-238 nebo (+48) 500-160-195 (německy)

grzegorz.kolodziejski@wp.pl nebo biuro@lexnobilis.pl

Tato nabídka je realitní kancelář GKinvest, která vlastní licenci realitního makléře - Greg Kolodziejski. GKinvest působí v polské a německé, a specializuje se na komerční nemovitosti.

Hledáte investici do nemovitosti
Možná chcete prodat nebo pronajmout nemovitost?!
WELCOME firmy a jednotlivce PRO SPOLUPRÁCI!

POZOR!
Firma LexNobilis poskytuje podporu a právní pomoc pro transakce. www.lexnobilis.pl
zobrazit celý popis
WELCOME!
WE offer you Outstanding property for sale in the pow. 2500 m2, together with the buildings (over user. 2300 m2!)

FOR ONLY 249.000 Euros (approx. 1,050,000 zł)

REAL CHANCE TO!
The property is situated in a magnificent resort IN GERMAN the Czech border.

Country: Germany
City: Bad Brambach, Saxony (Sachsen), a health resort
Address: Bosestrasse 5 (plot no 326)
08-648 Bad...
WELCOME!
WE offer you Outstanding property for sale in the pow. 2500 m2, together with the buildings (over user. 2300 m2!)

FOR ONLY 249.000 Euros (approx. 1,050,000 zł)

REAL CHANCE TO!
The property is situated in a magnificent resort IN GERMAN the Czech border.

Country: Germany
City: Bad Brambach, Saxony (Sachsen), a health resort
Address: Bosestrasse 5 (plot no 326)
08-648 Bad Brambach
Tel. Contact (+48) 609-500-238 or (+48) 500-160-195 (deutsch)

Land area: 2.500 m2
Building Area: approx 2300 m2 (tot.. User.)
Year built: 1980
Purpose of property: Hotel with restaurant, spa, wellness
Number of floors: 2 + attic & basement
Form of ownership: private property without the burden
Condition of property: to renew, repair
Heating: their own, central (fuel)
Full utilities: water, electricity, sewerage, gas
Fenced with its own parking

Price: 249.000 euros (about 1,050,000 zł)

Distances: Prague, about 160 km Krlove Vary about 30 km, Nürnberg (Nuremberg) about 170 km, Zwickau about 65 km, Dresden (Dresden) some 165 km, Leipzig (Leipzig) about 150 km, Zgorzelec ok . 270 km

CHANCE! Excellent investment!
Year-round beauty, known and appreciated, a picturesque village leisure-spa.

Great location, a stunning journey and LOW PRICE!
Property wonderful midwife in the mountain year-round resort and spa town near the border with the Czech Republic (about 5 minutes to the border crossing). Within a short walk about 30 km away Marianske Lazne, Franciscan Lazne, Karlovy Vary, about 270 km from the Polish border.

Bad Brambach is situated on the waters of radon, have medicinal properties. Treatment of these waters, including assisted therapy postoperative complications, cardiovascular diseases, rheumatism, atherosclerosis.

The resort is a train station, clinic, guest houses and several hotels. In the center of the village there is a park with a pond full spa fish and swans. The park includes indoor swimming pool and health resorts possibility of passage of the discovered. Moreover, in many forest areas, river valleys and meadows alternate with a number of tourist routes which are about 80 km. Very good road communications.

Description of each floor:
Ground floor - area approx 900 m2 including: kitchen facilities, warehouses, refrigerators, toilets and social facilities, office and restaurant, banquet, conference, bar, buffet - an area well suited for cafes, pubs, shops, florists , etc.;
I floor - area approx 550m2 including: bathrooms, toilets, dressing rooms 5 rooms - rooms to be restored, to obtain about 11 hotel rooms;
Second floor - area approx 500m2 including: economic facilities, toilets, bathrooms, 5 hotel rooms, storage - room to be restored, to obtain about 10 hotel rooms;
Attic - Sums - amounting to approximately 2 meters;
Cellar - suitable room to the swimming pool, fitness center, warehouse, etc.

The overall condition of the building (good):
plastered facade,
internal and external walls of brick, plastered, painted - good condition for renewal,
floor: glazed tiles, terracotta, PVC floor - to renew,
Roof: flat, wooden roof rack - very good condition does not require repair,
staircase solid very good condition,
standard wooden windows,
sanitary facilities to be rebuilt.

After retrofitting, and repair it possible to obtain about 26 hotel rooms. After rebuilding the restaurant and kitchen facilities are able to enrich the activities of a café restaurant, bakery, pub, billiard club or shop. Furthermore, it is possible to create a summer garden.

Feel free to contact, we are pleased to answer all your questions.
Contact (+48) 609-500-238 or (+48) 500-160-195 (German)
grzegorz.kolodziejski @ wp.pl or biuro@lexnobilis.pl

This offer is a real estate agency GKinvest, which is owned by licensed real estate agent - Greg Kolodziejski. GKinvest been active in the Polish and German, and specializes in commercial property.

You look for investment property

Perhaps you want to sell or rent property?!
WELCOME companies and individuals FOR COOPERATION!

WARNING!
Firm LexNobilis provides support and legal support for transactions. www.lexnobilis.pl
show whole description

Detailní informace

dostupnost UPC:
typ nabídky:
Prodej
typ nemovitosti:
Nebytový prostor
dispozice:
Ostatní
plocha:
2.500 m²
cena:
249.000 Kč
typ vlastnictví:
Osobní
typ budovy:
Cihla
vybavení:
podlaži:
2300
balkón:
Ano
terasa:
Ano
Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte s jejich používáním. V pořádku Více