Prodej domu 909 m² bez realitky

Klaster, Klášter u Nepomuka, Plzeňský kraj

Tento inzerát již není aktivní
Bezrealitky.cz

Popis inzerátu

Budova v Klaster vesnici nedaleko Nepomuku byl postaven v roce asi 1860, na části základů starého cisterciáckého kláštera. Klášter byl založen v roce 1044, ale zničen husity roku 1420. Obec Klášter byl postaven z trosek, které předkové dnešní vesničané. Budova byla v nedávné době jako vesnice sál, bar nebo "Hostivař" a školy.
Zobrazení a umístění jsou klidné a...
Budova v Klaster vesnici nedaleko Nepomuku byl postaven v roce asi 1860, na části základů starého cisterciáckého kláštera. Klášter byl založen v roce 1044, ale zničen husity roku 1420. Obec Klášter byl postaven z trosek, které předkové dnešní vesničané. Budova byla v nedávné době jako vesnice sál, bar nebo "Hostivař" a školy.
Zobrazení a umístění jsou klidné a inspirativní. Nejslavnější místní rezident John Nepomuckého by byl vychováván mnichy z nejmocnějších a bohaté cisterciáckého kláštera v 1350 je. St John Nepomucký je patronem Čech a jeho socha je na Karlově mostě v Praze

Hodně se stalo do budovy, pozemky a řeku za posledních 1000 let. Objekt je možné použít buď velkou rodinný dům pro komerční využití jako Hostivař, umělecké centrum, tělocvična. Jde o flexibilní prostor. Plány byly schváleny v roce 2001 na výstavbu tělocvičny, včetně 2 bazény (budova má vlastní zásobování vodou a voda je zdarma) a sauna. Zahrada je velká a má svou vlastní průčelí na řece, která právě byla obnovena s fondy EU, řeka je používat k rybolovu. Střecha je rozsáhlý s možností konverze do bytů, a v přízemí se nachází 90 meter pokoj, plus dalších 5 místností plus koupelna a kuchyňský prostor. V suterénu má asi 6 pokojů k použití. Budova potřebuje kompletní rekonstrukci, ale voda, elektřina, telefon a plynové přípojky. Střechy a základy jsou zdravé. Budova se zabývá nás s krásou a světské a duchovní dějiny.

Klaster obec leží 2 km severně od Nepomuku přehlíženy uložení Zelena Hora (Zelená hora) a její historický hrad, který vystupoval v TV (Černí Baroni) a film. Hrad v blízkosti byl pronajat francouzský hotel řetězce a bude obnoven jako 5-hvězdičkový hotel s projekcí 1000 návštěvníků za týden, což bude dobré pro jakékoliv podnikání a komunity. 1,5 km tunel běží na zámek od suterénu domu, plný zajímavých raně středověkých prvků.
Nový vlastník této budovy bude nákupu nejen nádherný flexibilní prostor, ale také stavebnice v krásu a historii. budova je impozantní a důležitý a má nejlepší výhled v obci Zelená Hora. Tato oblast je rušný život, Nepomuk je obsazeno tržní město a prádlo do sousední vesnice, vyrábí nápoje v rámci své známé značky. Objekt je v soukromém vlastnictví. Místo má obrovský komerční potenciál díky své jedinečné místo v evropské historii a úžasnou polohu, i když to mohlo být dokonce použit jen v prázdninovém domě, jen pro jeho rybolov a krásnou přírodou. Rybník slouží k bruslení v zimě. Cena 2900000 Kč.

Odkazy

http://www.radio.cz/en/article/120111
http://www.zelenahora.cz/13.htm
zobrazit celý popis
The building in Klaster village near Nepomuk was built in about 1860, on part of the foundations of the old Cistercian Monastery. The monastery was founded in 1044 but destroyed by the Hussites in 1420. The Village of Klaster was built from the ruins by the forefathers of the present day villagers. The building has been used in recent times as the village hall, bar or “hostivar” and school....
The building in Klaster village near Nepomuk was built in about 1860, on part of the foundations of the old Cistercian Monastery. The monastery was founded in 1044 but destroyed by the Hussites in 1420. The Village of Klaster was built from the ruins by the forefathers of the present day villagers. The building has been used in recent times as the village hall, bar or “hostivar” and school.
The view and location are tranquil and inspiring. The most famous local resident John of Nepomuk would have been educated by the monks of the most powerful and wealthy Cistercian monastery in the 1350’s. St John of Nepomuk is the patron Saint of Bohemia and his statue is on Charles Bridge in Prague

Much has happened to the building, land and river over the past 1000 years. The building can be used for either a large family house of for commercial use as a hostivar, arts centre, gym. It is a flexible space. Plans were approved in 2001 for the construction of a gym, including 2 swimming pools (the building has its own water supply and water is free) and sauna. The garden is big and has its own frontage on the river, which has just been restored with EU funds; the river is used for fishing. The roof is extensive with possibilities for conversion into flats, and on the ground floor there is a 90 meter room, plus 5 other rooms plus bathroom and kitchen area. The basement has about 6 rooms for use. The building needs complete reconstruction , but has water, electricity, phone and gas connections. The roof and foundations are sound. The building engages us with beauty and secular and spiritual history.

Klaster village is situated 2 kilometers to the north of Nepomuk overlooked by the imposing Zelena Hora (green mountain) and its historical castle, which has featured in TV (Cerni Baroni) and film. The castle near by has been rented out to a french hotel chain and it will be restored as a 5 star hotel with projections of 1000 visitors a week, which will be good for any business and the community. A 1.5 kilometer tunnel runs to the castle from the house basement, full of interesting early medieval features.
The new owner of this building will be buying not only a wonderful flexible space, but also a building set in beauty and history. the building is imposing and important and has the best view in the village of Zelena Hora. The area is bustling with life; Nepomuk is a busy market town and Pradlo the next village, produces drinks under its well known label. The building is in Private ownership. The place has huge commercial potential because of its unique place in European history and stunning location, although it could be even used just for a summer house, just for its fishing and beautiful countryside. The fishing pond is used for skating in the winter. Price 2900000 czk.

Links

http://www.radio.cz/en/article/120111
http://www.zelenahora.cz/13.htm
show whole description

Detailní informace

dostupnost UPC:
typ nabídky:
Prodej
typ nemovitosti:
Dům
dispozice:
Ostatní
plocha:
909 m²
cena:
2.900.000 Kč
typ vlastnictví:
Osobní
typ budovy:
Cihla
vybavení:
podlaži:
0
balkón:
Ne
terasa:
Ne
Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte s jejich používáním. V pořádku Více