Vyhledat

Vyhledat pojem:

Slovníček pojmů

Slovníček aktuálně obsahuje 86 pojmů.

Akontace

Platba předem, nejčastěji chápáno ve smyslu první splátka, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny.

kategorie: Financování

Americká hypotéka

Hypotéka, která není účelově vázána, finanční prostředky jí získané je možné využít k uspokojení jakýchkoli potřeb. I americká hypotéka je však zajištěna zástavním právem k nemovitosti.

kategorie: Financování

Anuita

Platba, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Její výše je ve zvoleném období neměnná, plynule se mění pouze poměr mezi splátkou (úmorem) a úrokem. Zpočátku je vyšší platba úroků a jistina se splácí menší částkou, postupně se tento poměr obrací a s přibývajícím počtem zaplacených anuitních splátek roste váha splacené jistiny a snižují se placené úroky.

zdroj: honzovahypoteka.cz
kategorie: Financování

Balkon

Předsazená konstrukce, která přečnívá nosnou zeď. Balkon může být polozapuštěný do nosných zdí.

Bonita

Schopnost klienta splácet úvěr a dostát svým závazkům.

zdroj: honzovahypoteka.cz
kategorie: Financování

Strana  1  z  18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další

Zařadit pojem

Pojem
Opište kód