Vyhledat

Vyhledat pojem:

Slovníček pojmů

Pod písmenem "U" evidujeme 4 pojmy.

Úrok

Náklad pro dlužníka, který musí zaplatit věřiteli za poskytnutí úvěru. Pro věřitele je to naopak výnos za oddálení spotřeby těchto peněz.

zdroj: honzovahypoteka.cz
kategorie: Financování

Úvěr

Jakékoliv finanční prostředky, které jsou poskytnuté v dočasné formě.

zdroj: honzovahypoteka.cz
kategorie: Financování

Územní plán

Druh územně plánovací dokumentace, která je vytvářena za účelem racionalizace prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán je sestavován na základě stavebního zákona. Pro stavby nebo záměry, které nejsou v souladu s územním plánem, nesmí žádný úřad vydat povolení, například územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Naopak projekty, které jsou v územním plánu zaneseny, jsou velmi obtížně odvratitelné. Územní plány schvalují zastupitelstva obcí či krajů.

Územní rozhodnutí

Výsledek správního řízení pro konkrétní stavbu.


Zařadit pojem

Pojem
Opište kód