Náležitosti kupní smlouvy nemovitosti

Nejzásadnějším dokumentem celého procesu prodeje nemovitosti je samozřejmě kupní smlouva. Představuje poslední krok k získání vlastnického práva k nemovitosti.

Kupni-smlouva
Kupní smlouva, nejdůležitější dokument procesu prodeje nemovitosti 

Náležitosti kupní smlouvy vycházejí z občanského zákoníku, konkrétně ze Zákona č. 89/2012 Sb. V kupní smlouvě nemovitosti musí být samozřejmě označeny jednotlivé strany, které se účastní procesu prodeje bytu či rodinného domu, tedy kupující a prodávající. Další nutné součásti tvoří popis nemovitosti, která je předmětem koupě, kupní cena a termín jejího uhrazení. Tyto parametry musí kupní smlouva obsahovat. 

Převod vlastnictví nemovitosti 

Podpisem kupní smlouvy a zaplacením kupní ceny ovšem nepřechází vlastnictví nemovitosti na nového majitele. Tato skutečnost nastane až po zapsání nového majitele do katastru nemovitostí. Je tedy dobré v kupní smlouvě datum tohoto úkonu uvést a přidat i ujednání o neplatnosti kupní smlouvy při jeho porušení (a případné sankce za každý den zpoždění tohoto úkonu ve prospěch nového vlastníka). 

Občanský zákoník nepopisuje přesné znění kupní smlouvy a je tedy možné se na jejím konečném znění domluvit. I přesto, že naprostou většinu věcí v procesu prodeje v pohodě zvládnete sami, při sestavování kupní smlouvy doporučujeme obrátit se na odborníky. 

Možná by vás zajímalo také

Zůstaňte s námi v kontaktu
Odebírejte novinky
z realitního trhu