Smlouva o smlouvě budoucí kupní

V procesu prodeje nemovitosti nastává velmi často situace, kdy je třeba sepsat takzvanou smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Někdy může být nazývána také rezervační smlouvou. Kdy je potřeba ji mít?

Smlouva-budouci-kupni
Co je to smlouva o smlouvě budoucí kupní 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní zavazuje jednu nebo obě zúčastněné strany obchodu k uzavření kupní smlouvy v předem stanovené lhůtě. Její nedílnou součást tvoří i předem stanovené plnění obou stran. Jednoduše řečeno, obě strany svým podpisem stvrdí, že do nějakého data vykonají nějaký závazek. 

Co musí smlouva o smlouvě budoucí kupní obsahovat 

I tento typ smlouvy musí mít náležitosti, bez kterých se neobejde. Jedná se o následující: 

  • označení jednotlivých stran (kupující a prodávající), 
  • předmět plnění (obsah závazku a jeho zánik), 
  • datum uskutečnění plnění obou stran, 
  • smluvní pokuta v případě nedodržení termínu plnění. 

V jakých případech je smlouva o smlouvě budoucí kupní potřeba 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní se využívá velmi často. Nejčastěji jde o situaci, kdy kupující hradí celou nebo část kupní ceny nemovitosti pomocí hypotečního úvěru. Většina bank totiž akceptuje tuto smlouvu jako jeden z dokumentů prokazující účelovost čerpání úvěru. 

Dalším důvodem může být situace, kdy prodávající zároveň kupuje jinou nemovitost a potřebuje celý proces prodeje dotáhnout do zdárného konce k určitému datu tak, aby dostál závazkům právě při koupi jiné nemovitosti. 

Kdy a proč uzavírat smlouvu o smlouvě budoucí kupní? 

Smlouvu o smlouvě budoucí kupní se nevyplatí podceňovat a je dobré ji mít stejně dobře sepsanou jako kupní smlouvu. Budete-li takovou smlouvu potřebovat, vyberte si jeden z balíčků, který smlouvu o smlouvě budoucí kupní obsahuje. 

Možná by vás zajímalo také

Zůstaňte s námi v kontaktu
Odebírejte novinky
z realitního trhu