Nájemní smlouva, předávací protokol a jejich náležitosti

Nájemní smlouva představuje zásadní dokument během pronájmu nemovitosti. Ruku v ruce s ní by měl následovat předávací protokol. Jak je vytvořit, aby v nich nechybělo nic důležitého?

Najemni-smlouva
Co musí obsahovat nájemní smlouva 

Obsah nájemní smlouvy určuje Zákon č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ovšem přesné znění nepopisuje a na její konečné podobě se tedy lze domluvit. K jejím základním bodům patří: 

 • údaje o pronajímateli a nájemci (jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo či datum narození, číslo občanského průkazu), 
 • adresa pronajímané nemovitosti (včetně údajů z katastru nemovitostí), 
 • pevně stanovený počet lidí, kteří mohou společně s nájemcem nemovitost užívat, 
 • konkrétní doba pronájmu (ideálně 1 rok, který lze dále prodlužovat formou dodatků), 
 • cena za pronájem (nájemné a poplatky za služby spojené s užíváním nemovitosti) a 
 • termín její pravidelné úhrady. 

K přípravě nájemní smlouvy využijte zkušených právních zástupců Bezrealitky.cz. 

Co obsahuje předávací protokol k pronajímané nemovitosti  

Datum předání nemovitosti k pronájmu stanovuje nájemní smlouva. V tento den je nutné vytvořit a podepsat předávací protokol. Přesně zachycuje aktuální stav pronajímaného bytu (domu) a obsahuje: 

 • informace o pronajímateli a nájemci (jméno, datum narození a místo trvalého pobytu), 
 • adresu nemovitosti (v případě bytu i jeho číslo v rámci bytového domu), 
 • aktuální stavy elektroměru, vodoměru, plynoměru, 
 • počet předávaných klíčů k nemovitosti s popisem jejich účelu, 
 • stávající stav vybavení (např. sedací souprava bez viditelných škod), 
 • prostor pro poznámky a dohody vzniklé na místě (např. závazek odvézt nevyklizené věci), 
 • datum, místo a podpisy pronajímatele a nájemce. 

Možná by vás zajímalo také

Zůstaňte s námi v kontaktu
Odebírejte novinky
z realitního trhu