Jak na kontroly pronajaté nemovitosti a platby nájemného

Pronajímatel má právo zajímat se o stav své nemovitosti, nájemník má ovšem právo na soukromí. Na jak dlouho a jak často lze tedy vstupovat do pronajímaného bytu či domu? Přečtěte si informace o četnosti kontrol, oznamovací povinnosti a odpovědi na další otázky ohledně vztahu mezi pronajímatelem a nájemníkem.

Pravidelne-kontroly-nemovitosti
Základní pravidlo zní jasně: pronajímatel má podle § 2219 občanského zákoníku právo bez souhlasu nájemce svůj byt kontrolovat a také v něm provádět údržbu či opravy. Svůj úmysl však musí nájemci oznámit v dostatečném předstihu (libovolnou formou – ústně, písemně, dopisem, e-mailem nebo SMS zprávou) a nesmí do bytu vstoupit v jeho nepřítomnosti bez jeho vědomí. Výjimku tvoří vstup do nemovitosti za účelem zamezit škodě v případě havárie či nebezpečí z prodlení. 

Návštěvy u nájemníka 

Neumožní-li nájemce pronajímateli realizaci prohlídky, může určit rozsah i četnost prohlídek soud. Pravidelnou kontrolu pronajímané nemovitosti je proto vhodné vnímat spíše jako neformální návštěvu pozitivní pro obě strany. Pronajímatel díky ní: 

  • ověřuje spokojenost nájemce s bydlením, 
  • registruje zájem o prodloužení nájemní smlouvy
  • zjišťuje změny u nájemce (např. přírůstek do rodiny apod.), 
  • vidí, že v nemovitosti je vše v pořádku, 
  • získává preventivní nástroj k zajištění pravidelné údržby bytu. 

Důležité je vykonávat prohlídky pravidelně a dohodnout se s nájemcem na intervalu jednou až čtyřikrát za rok (záleží na důvěře k nájemníkovi). 

Platby nájemného 

Podle občanského zákoníku by dohoda o platbě nájemného měla zahrnovat: 

  • výši pevné částky za jeden měsíc, 
  • možnost každoročního zvyšování nájemného, 
  • výčet plnění a služeb spojených s užíváním bytu zajištěných pronajímatelem (dodávky vody a odvádění odpadních vod, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu TV vysílání, provoz výtahu nebo čištění komínů), 
  • způsob rozúčtování cen a úhrady služeb, 
  • způsob rozúčtování cen a úhrady případných dalších služeb. 

Nejlepší způsob platby nájemného a nákladů na služby zajišťované pronajímatelem představuje předem na každý měsíc (případně na jiné ujednané platební období), nejpozději do pátého dne příslušného platebního období (nebyl-li ujednán den pozdější). 

Provede-li pronajímatel stavební úpravy trvale spořící energie nebo zlepšující užitnou hodnotu či kvalitu bydlení v pronajaté nemovitosti, může se s nájemcem dohodnout na zvýšení nájemného.  

Možná by vás zajímalo také

Zůstaňte s námi v kontaktu
Odebírejte novinky
z realitního trhu