Prodej domu 239 m² bez realitky

Za Mlýnem, Malé Kyšice, Středočeský kraj

Tento inzerát již není aktivní
Bezrealitky.cz

Popis inzerátu

Dvougenerační RD na pozemku 800 m2, v rekreační oblasti, v obci Malé Kyšice u Unhoště, okres Kladno (možnost jednání o ceně).
Dům se nachází na kraji obce v části s novou výstavbou. Obec leží v rekreační oblasti na okraji křivoklátských lesů ve známé chatové oblasti.
Jedná se o dvougenerační dvoupodlažní dům se zastavěnou plochou o výměře cca 150 m2, s...
Dvougenerační RD na pozemku 800 m2, v rekreační oblasti, v obci Malé Kyšice u Unhoště, okres Kladno (možnost jednání o ceně).
Dům se nachází na kraji obce v části s novou výstavbou. Obec leží v rekreační oblasti na okraji křivoklátských lesů ve známé chatové oblasti.
Jedná se o dvougenerační dvoupodlažní dům se zastavěnou plochou o výměře cca 150 m2, s kotelnou v podsklepení, rovnou střechou, garáží v domě i samostatnou dvougaráží na hranici pozemku o ploše 34 m2. Pozemek je obdélníkového tvaru, na obou delších stranách sousedí s dalšími zastavěnými pozemky, z obou kratších stran jsou přístupové komunikace. Okna z pokojů a dveře na terasu jsou orientována na východ a na jih, okna z kuchyní na sever, ze sociálního zařízení, spíží, skladů a vstupní dveře na západ.
Oplocení je provedeno ocelovým pletivem v rámu na betonové podezdívce. V zahradě je 4m hluboká studna nyní využívaná pouze k zalévání zahrady, po vyčištění studny je možné vodu použít jako pitnou (možnost přepínání). Objekt je také napojen na obecní vodovod a kanalizační řád. V obci je rozveden i plyn, ale dům nemá plynovou přípojku. Vytápění domu je přímotopným elektrokotlem (20 kW) připojeným na ústřední topení. K ústřednímu topení je připojen i starší kotel na tuhá paliva včetně kombinovaného bojleru, které je možné také použít. Nyní je ohřev vody řešen průtokovými nebo akumulačními ohřívači v místě spotřeby.
Stavba domu byla dokončena v roce 1978. Obvodové zdivo nemá dodatečnou vnější izolaci. Okna byla před cca 5 lety vyměněna za plastová. Tř. energ. náročnosti budovy je G. Dům má betonové základy s vodorovnou hydroizolací z asfaltové lepenky. Obvodové i vnitřní nosné zdivo je stavěno z cemento-třískových tvárnic na bázi heraklitu, které jsou vylévané škvárobetonem. Stropy mezi 1.NP a 2.NP jsou trámové s betonovou podlahou, pouze nad koupelnou a garáží jsou stropy keramické z MIAKO vložek s betonovou podlahou. Stejné stropy jsou i nad kotelnou. Horní strop pod střechou je keramický z MIAKO vložek, s betonovým povrchem, na kterém je pro zvýšení spádu a zlepšení izolace cca 20-25 cm vysoká nástavba z fošen krytá záklopem z dřevotřískových desek a dvojitou hydroizolací z Modifikovaných asfaltových pásů s posypem. Okapy a oplechování jsou z pozinkovaného plechu. Venkovní omítka je břizolitová. Z kotelny a od krbu v obývacím pokoji ústí na střechu dva komíny. Elektrické rozvody jsou měděné, rozvody vody v pozinkovaném potrubí a ústřední topení je z ocelových rour s plechovými dobře udržovanými radiátory. V domě je deaktivovaná pevná telefonní přípojka a na střeše je umístěn anténní stožár se satelitní i wi-fi anténou. Přístup na střechu je po ocelovém žebříku zabudovaném ve stěne domu. Wi-fi v obci je zajištěno těmito společnostmi,
viz: http://www.aspa.cz/mapa-wifi-poskytovatelu/stredocesky-kraj/male-kysice
K domu je směrem do zahrady přistavěna podsklepená terasa.
Místnosti v domě:
V 1.PP je umístěna kotelna včetně bývalého skladu na uhlí, zaujímá cca 1/5 půdorysu domu.
1. NP (přízemí) se skládá z předsíně (6,4), z haly (15,5), sušárny (5,8), z garáže + malé dílny s vodárnou (9,7 + 4,7), z obývacího pokoje s krbem, přiznaným, obloženým trámovým stropem o výměře (23,8), z kuchyně (10,3), ze spíže (2,8), z WC (1,3), z nově rekonstruované koupelny (6,6) s obklady do výšky 2 m a sprchovým koutem.
Vstup do 2. NP je z haly po celodřevěných modřínových schodech. V 2.NP jsou : 3 menší pokoje (13,4), (10,2), (18) a další obývací pokoj ( 24,1), kuchyň (10,6), spíž (2,8), WC (1,3), koupelna s vanou (6,6), šatna (4,2) a propojovací hala (12,4), z které je také vstup na balkon (4,9).
V obci je obchod, 2 restaurace, mateřská škola, další informace viz : http://www.malekysice.cz/
Autobusové spojení v obci je na trase Kladno-Beroun, škola a další vybavenost jsou v Unhošti, která leží asi 5 km od M. Kyšic na trase k R6 (cca 6 km). Spojení do Prahy cca 20 min.
zobrazit celý popis
A two-generation Family House on a plot of 800 m2, in the recreation area, in the village of Malé Kyšice near Unhošť, district of Kladno (a possibility of price negotiation).
House is located in a new suburb of the village. The village is situated in the recreation area on the border of Křivoklát forest in the famous cottagey settlement area. This is the two-generation two-storey house with...
A two-generation Family House on a plot of 800 m2, in the recreation area, in the village of Malé Kyšice near Unhošť, district of Kladno (a possibility of price negotiation).
House is located in a new suburb of the village. The village is situated in the recreation area on the border of Křivoklát forest in the famous cottagey settlement area. This is the two-generation two-storey house with an area cca 150 m2, with boiler room in the basement, flat roof, one garage in the house and two ones separate on the border of the land with an area of 34 m2. The plot is rectangular in shape, on both long sides of the borders with other built-up land, from both the short sides are access roads. The windows of the rooms and door to the terrace are oriented to the East and South, windows from the kitchen to the North, from bathrooms, larders, warehouses and entrance door to the West. Fencing is made with a steel mesh in the frame on a concrete foundation wall. There is a 4 m deep well in the garden now used only for watering of the garden. Water can be used as drinking after cleaning of the well. Object is also connected to the municipal duct, and it is possible to switch between them. It is connected to the sewerage regulations too. In the village is also a gas distribution, but the house does not have a service pipe. The house has an electric direct heater (20 kW) connected to a central heating. The central heating is also connected to older solid fuel boiler including a combination boiler, which can also be used. Water heating is now handled by flow heater or accumulation heater in the place of consumption. The construction of the house was completed in 1978. Brickwork does not have an additional external insulation. The windows were replaced by plastic about 5 years ago. Class of the Energetic performance of the building is “G”.
The house has a concrete foundation with a horizontal waterproofing of the bituminous paperboard. Perimeter and internal bearing walls are built of cement-splinter shaped bricks which have been filled with clinker concrete. Ceilings between the 1st floor and the 2nd floor are beamed with a concrete floor on top, only over the bathroom and garage ceilings are ceramic ceilings from MIAKO bricks with concrete floor on top. The same ceiling is above the boiler-room.
The upper ceiling under the roof is also built from the ceramic inserts, MIAKO with concrete surface on top. There are added about 20-25 cm high gantry planks covered with boards and double waterproofing of modified asphalt to increase the gradient and the insulation. Gutters and flashing are of galvanized sheet steel. Exterior plaster is Břizolit. Two chimneys lead out of the boiler room and the fireplace in the living room to the roof. Electric wiring are from copper, galvanized pipe in plumbing and central heating is of steel pipes with metal well-maintained radiators. There is a deactivated telephone in the house and fixed on the roof is placed the antenna mast with satellite and wi-fi antenna. Access to the roof is by steel ladder installed in the North wall. Wi-fi in the municipality is provided by these companies, see:
http://www.aspa.cz/mapa-wifi-providers/stredocesky kraj-/male kysice/.
There is a terrace with a basement facing the garden.
Rooms in the house: in the basement boiler room is located, including the former warehouse on coal, about 1/5 of the floor plan of the house.
1st floor (ground floor) consists of a hallway (6.4), from the Hall (15.5), dryers (5.8), from the garage + small workshops with water tank (9.7 + 4.7), a living room with a fireplace, the visible overlaid beamed ceiling with an area (23.8), from the kitchen (10.3), from the pantry (2,8), WC (1.3) from the newly renovated bathroom (6.6) with tiles to a height of 2 m and a shower.
Access to 2nd floor is from the Hall after the wooden larch staircase.
In the 2nd floor are: 3 smaller rooms (13.4), (10.2), (18) and the other a living room (24.1), kitchen (10.6), pantry (2.8), toilet (1.3), bathroom with bathtub (6.6), dressing room (4.2) and the interconnecting Hall (12.4), which is also the entrance to the balcony (4.9).
In the village there is a shop, 2 restaurants, a nursery school, for more information see: http://www.malekysice.cz/. Bus service in the village is on the route of Kladno-Beroun, school and other amenities are in Unhošť, which is located about 5 km from M. Kyšice on the route to R6 (approx. 6 km). Connection to Prague, approx. 20 min.
show whole description

Detailní informace

dostupnost UPC:
typ nabídky:
Prodej
typ nemovitosti:
Dům
dispozice:
5+1
plocha:
239 m²
cena:
4.050.000 Kč
typ vlastnictví:
Osobní
typ budovy:
Ostatní
vybavení:
Částečně
podlaži:
3
balkón:
Ano
terasa:
Ano
Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte s jejich používáním. V pořádku Více