Ověření bezdlužnosti nájemce

Důvěřuj, ale prověřuj. Při prodeji nebo pronájmu nemovitosti to platí dvojnásobně.
Předejdete případným problémům s nesolventními zájemci.
Jejich bezdlužnost obratem prověříme za poplatek 99 Kč / osoba.

Zájemce prověříme u těchto institucí

  • Centrální evidence exekucí
  • Insolvenční rejstřík
  • Nemá hlášen trvalý pobyt na městském úřadě

K ověření zájemce si musíte vyžádat

  • Jméno a příjmení zájemce
  • Datum narození zájemce
  • Adresa trvalého pobytu zájemce
Chci ověření

Jak to funguje?

1. Ověření bezdlužnosti
osoby objednáte na
této stránce
2. Následně ve vašem
účtu zadáte údaje
prověřované osoby
3. Výsledky ověření u 3
institucí uvidíte hned
po zadání údajů

Ověření bezdlužnosti nájemce

Předcházejte případným budoucím problémům s nesolventností zájemců o pronájem a ověřte si jejich bezdlužnost.

od 99 Kč

Chci ověření