Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Inzerát již není v nabídce

Prodej pozemku • 602 m² bez realitky

Zruč nad Sázavou, Středočeský kraj

Cena422 000 Kč

Tato nemovitost již od 1 865 Kč měsíčně s roční úrokovou sazbou 5,84 %.


Info o nabídce pozemků k prodeji ve Zruči n. S.

pozemky p.č. 618/1 a p.č. 617/5

v k.ú. Zruč n. S. 793655

nabízí se k prodeji majoritní podíl ve výši 4/5 pozemků

- p.č. 618/1 o výměře 551,2 m2 orná půda, (celková výměra 689 m2) LV 11739

- p.č. 617/5 o výměře 51,2 m2 ostatní plocha (celková výměra 64 m2) LV 11739

celková výměra obou sousedících pozemků je 602,4 m2

Minoritní podíl ve výši 1/5 na předmětných pozemcích má po zesnulém vlastníkovi Česká republika, příslušnost hospodaření s majetkem státu: Státní pozemkový úřad.

Pozitiva:

V Územním plánu města Zruč nad Sázavou se pozemky p.č. 618/1 a p.č. 617/5 nacházejí v režimu Z 5 a, což je v praxi definováno jako „plochy individuálního bydlení a plochy smíšené obytné městské„ . To znamená, že tyto pozemky se stanou využitelnými pro individuální výstavbu za splnění určitých podmínek, tj. na základě předložení žádosti o povolení stavby, vybavené řádnou dokumentací od autorizovaného projektanta se všemi náležitostmi (projekt výstavby s řešením inženýrských sítí, přístupem na pozemky, respektujícím Územní plán města atd.).

Negativa:

- dokoupení 1/5 pozemků od ČR

- řešit přípojky inženýrských sítí (elektřina, voda, plyn – bude-li zájem o připojení, které je možné, kanalizace)

- zajistit přístup na pozemky

- projednat se Stavebním úřadem ve Zruči n. S. technické podmínky potenciální výstavby (prováděcí dokumentaci atd.)

Zpracoval: Ing. František Šulc, tel. 603 190 167

V Praze 1. 6. 2022

Info on the offer of land for sale in Zruč n. S.

lands p.č. 618/1 and p.č. 617/5

in cadastral area Zruč n. S. 793655

a majority stake of 4/5 of the land is offered for sale

- p.č. 618/1 with an area of ​​551.2 m2 arable land, (total area 689 m2) LV 11739

- p.č. 617/5 with an area of ​​51.2 m2 other area (total area 64 m2) LV 11739

the total area of ​​both adjacent plots is 602.4 m2

After the deceased owner, the Czech Republic has a minority share in the amount of 1/5 of the land in question.

Positives:

In the Zoning Plan of the town of Zruč nad Sázavou, the plots of land p.č. 618/1 and p.č. 617/5 are located in the Z 5 a regime, which is defined in practice as "individual housing areas and mixed urban urban areas". This means that these plots will become usable for individual construction under certain conditions, ie upon submission of an application for a building permit, equipped with proper documentation from an authorized designer with all the requisites (construction project with utility solutions, access to land, respecting the Territorial city ​​plan, etc.).

Negative:

- purchase of 1/5 of land from the Czech Republic

- solve utility connections (electricity, water, gas - if there is interest in a connection that is possible, sewerage)

- ensure access to land

- discuss with the Building Authority in Zruč n. S. the technical conditions of the potential construction (implementation documentation, etc.)

Prepared by: Ing. František Šulc, phone 603 190 167

In Prague, June 1, 2022

Parametry nemovitosti

Číslo inzerátu720806
Dostupné od1. 6. 2022
Plocha602
Typ pozemkuPole

Co tato nemovitost nabízí?

MHD 1 minuta autem

Bezrealitky Hypotéka

let

Tato nemovitost již od 1 865 Kč měsíčně s roční úrokovou sazbou 5,84 %.

V okolí nemovitosti najdete

Odebírejte novinky z realitního trhu

Tato stránka je chráněna technologií reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google