Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.
Prodej pozemku 170 m², Zvěstov, Středočeský kraj
Prodej pozemku 170 m², Zvěstov, Středočeský kraj
Prodej pozemku 170 m², Zvěstov, Středočeský kraj
Prodej pozemku 170 m², Zvěstov, Středočeský kraj

Prodej pozemku • 170 m² bez realitkyZvěstov - Laby, Středočeský kraj

Zvěstov - Laby, Středočeský krajMHD 6 minut pěšky
Cena10 000 Kč

Tato nemovitost již od 42 Kč měsíčně s roční úrokovou sazbou od 4,89 %.


V insolvenčním řízení sp. zn KSPH 68 INS 690/2022 nabízí AKKRM insolvence, v.o.s., IČ: 061 77 263 coby insolvenční správce k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/14 na pozemku parc. č. 257 vedeném jako trvalý travní porost o celkové výměře pozemku 2.381m2, nacházejícím se v k.ú. Laby, v obci Zvěstov, okres Benešov, zapsán na LV č. 203 u KÚ pro Středočeský kraj, KP Benešov (položka č. 2 soupisu majetkové podstaty ze dne 17. 6. 2024 zveřejněného na listu B-15).

Nabídky nemohou předkládat osoby uvedené v ustanovení § 295 insolvenčního zákona, pokud nedisponují příslušným souhlasem insolvenčního soudu.

Podmínky prodeje:

– majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu,

– majetek bude prodán nejvyšší učiněné nabídce v místě a čase prodeje,

– kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

– veškeré náklady spojené s převodem (zejména správní poplatek katastru) hradí kupující,

– majetek je prodáván ve stavu, jak stojí a leží, správce neodpovídá za žádné jeho vady,

– insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky.

Závazné nabídky s uvedením svých údajů podávejte prostřednictvím kontaktního formuláře, v elektronické formě na email, poštovní zásilkou na adresu AKKRM insolvence, v.o.s., Údolní 65, 602 00 Brno, nebo do datové schránky insolvenčního správce, ID DS: zgaj8mz, nejpozději do 25. 7. 2024 (včetně).

In the insolvency proceedings file no. KSPH 68 INS 690/2022, AKKRM insolvency, v.o.s., ID: 061 77 263, as the insolvency administrator, offers for sale a co-ownership share of 1/14 in the land parcel no. 257 registered as permanent grassland with a total area of 2,381m2, located in the cadastral area of Laby, in the municipality of Zvěstov, district of Benešov, registered under LV no. 203 at the Cadastral Office for the Central Bohemian Region, KP Benešov (item no. 2 of the inventory of assets published on sheet B-15 on June 17, 2024).

Offers cannot be submitted by persons listed in section 295 of the Insolvency Act, unless they have the relevant consent of the insolvency court.

Sale conditions:

- the property will be sold through direct sale outside of auction,

- the property will be sold to the highest bid at the place and time of sale,

- the purchase price will be paid to the estate's account no later than at the signing of the purchase agreement,

- all costs related to the transfer (especially administrative fees of the cadastre) will be covered by the buyer,

- the property is sold as is, the administrator is not liable for any defects,

- the insolvency administrator reserves the right to change the sale conditions or reject all offers.

Submit binding offers with your details via a contact form, in electronic form to the email, by mail to AKKRM insolvency, v.o.s., Údolní 65, 602 00 Brno, or to the insolvency administrator's data box, ID DS: zgaj8mz, no later than July 25, 2024 (inclusive).

Parametry nemovitosti

Číslo inzerátu848329
Plocha pozemku170
Dostupné od25. 7. 2024
Typ pozemkuOstatní

Co tato nemovitost nabízí?

MHD 6 minut pěšky

Hypoteční kalkulačka

let

V okolí nemovitosti najdete

MHDZvěstov, Smršťov
🚶 497 m (6 min)
PoštaLouňovice pod Blaníkem
🚘 2 983 m (5 min)
ObchodCOOP
🚘 2 936 m (5 min)
RestauraceZámecká Restaurace
🚘 2 847 m (5 min)
ŠkolaZákladní škola
🚘 2 351 m (4 min)
Hřiště
🚘 2 862 m (5 min)

Vzdálenost k:

Stále hledáte to pravé?

Nastavte si hlídacího psa. Nabídky vybrané na míru dostanete souhrnně 1× denně e-mailem. S Premium profilem máte k ruce hlídačů rovnou 5 a když se něco objeví, informují vás obratem.