Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Smlouvy

Každý akt spojený s realitami by měl být posvěcený smlouvou. Ať už jde o darování bytu, pronájem nemovitosti nebo koupi domu. Nejde však jen o smlouvy samotné, ale také o dodatky nebo třeba předávací protokoly. Máte vše správně podchycené?

Smlouvy a dokumenty k prodeji/nákupu nemovitosti

Základní podklady k prodeji

 • Rezervační smlouva
 • Kupní smlouva nebo jiné nabývací tituly (např. darovací smlouva, smlouva o úplatném převodu, dohoda o majetkovém vypořádání společného jmění manželů apod.)
 • Předávací protokol
 • Návrh na vklad do katastru nemovitostí
 • Výpis z listu vlastnictví
 • Jiné listiny související s prodejem nemovitosti (např. zástavní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech apod.
 • V případě SVJ prohlášení vlastníka
 • Plánky, mapy
 • Energetický štítek
 • Evidenční list s rozpisem plateb spojených s bytovou jednotkou
 • Revize, záruční listy, manuály

Vedlejší podklady vyžadované pro specifické situace

 • Smlouva o budoucí kupní smlouvě na nemovitou věc
 • Souhlas manžela/ky s převodem bytu, domu
 • Plná moc

Mějte formality z krku. Využijte naše advokátní služby při prodeji a nespoléhejte na rizikové vzory smluv z internetu. Všechny podklady pro vás vypracujeme do 5 pracovních dnů.

Smlouvy a dokumenty k pronájmu bytu/domu a dalších nemovitostí

Základní podklady k pronájmu

Vedlejší podklady vyžadované pro specifické situace

 • Smlouva o budoucí kupní smlouvě na nemovitou věc
 • Souhlas manžela/ky s převodem bytu, domu
 • Souhlas vlastníka s podnájmem
 • Oznámení o změně počtu osob žijících v domácnosti

Nájemní smlouva na míru za 5 minut? Vygenerujte si ihned platnou nájemní smlouvu od Havel & Partners včetně předávacího protokolu. Platí na byt, dům i garáž.

Rizika vzorových smluv z internetu

Jsou zdarma, hned k dispozici a působí spolehlivě. Když se na ně ale podívá zkušené oko, najde v nich mraky chyb. Vzory kupních, nájemních a dalších smluv, které kolují internetem, vás mohou dostat do pěkného maléru. Mnoho z nich je totiž zpracováno podle starého občanského zákoníku, je v nich mnoho chyb nebo nejsou stavěné na nestandardní případy.