Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Fotovoltaika od A do Z: Výhody, cena a rizika instalace svépomocí

Trend domácích fotovoltaických elektráren rok od roku roste. Láká vás také, ale nejste si jistí, zda je pro vás fotovoltaika vhodná volba? Přiblížíme vám její cenu, výhody i celý proces a seznámíme vás s výhodami i riziky instalace FE svépomocí.


Lidmila Maršálková
Lidmila Maršálková18. 6. 2024 | Doba čtení: 10 minut

Trend domácích fotovoltaických elektráren rok od roku roste. Láká vás také, ale nejste si jistí, zda je pro vás fotovoltaika vhodná volba? Přiblížíme vám její cenu, výhody i celý proces a seznámíme vás s výhodami i riziky instalace FE svépomocí.

Co je fotovoltaika

Fotovoltaika je jednou z nejrychleji rostoucích oblastí obnovitelných zdrojů energie. Tato technologie umožňuje přeměnu slunečního záření přímo na elektřinu, a to prostřednictvím polovodičových materiálů. Tento proces je známý jako fotovoltaický jev a využívá solární články, které jsou základními stavebními kameny fotovoltaických (PV) panelů.

Výhody fotovoltaiky pro domácnosti a firmy

 1. Soběstačnost: Menší závislost na tradičních dodavatelích energie.
 2. Finanční úspora: Ochrana před výkyvy cen energie.
 3. Ekologická přívětivost: Fotovoltaické systémy nevypouští skleníkové plyny.
 4. Nezávislost na jiných zdrojích: Díky fotovoltaice se snižuje potřeba využívání fosilních paliv, jako je uhlí, ropa a zemní plyn.
 5. Rychlost a nenáročnost: Instalace fotovoltaické elektrárny trvá obvykle 2–5 dní.
 6. Financování: Fotovoltaika se může vyplatit, a to díky dotacím, daňovým úlevám a možnosti přeprodávat přebytečnou energii zpět do sítě.

Cena fotovoltaiky a dotace v České republice

Kolik stojí fotovoltaika? A vyplatí se vůbec? Čísla mluví jasně. V roce 2023 narostla instalace fotovoltaických elektráren o více než 30 % ve srovnání s předchozím rokem. Díky dotacím a klesajícím cenám fotovoltaických panelů se návratnost investice do solární energie pohybuje mezi 5 až 10 lety.

Cena fotovoltaiky závisí na mnoha faktorech

Menší systémy pro rodinné domy (do 5 kWp):

 • Cena: 120 000 až 180 000 Kč bez DPH.
 • Dotace: Až 150 000 Kč z programu Nová zelená úsporám.

Středně velké systémy (5–10 kWp):

 • Cena: 200 000 až 350 000 Kč bez DPH.
 • Dotace: Až 150 000 Kč z programu Nová zelená úsporám.

Větší systémy pro komerční a průmyslové objekty (nad 10 kWp):

 • Cena: 350 000 Kč a více bez DPH.
 • Dotace: Až 60 % způsobilých nákladů z programu RES+
Cena fotovoltaiky může činit 120 000, ale i 350 000 Kč. Vše závisí na zvolených kompontentách.

Faktory ovlivňující cenu

Typ panelů:

 • Monokrystalické panely: Vyšší účinnost, ale vyšší cena.
 • Polykrystalické panely: Nižší účinnost, ale nižší cena.
 • Tenkovrstvé panely: Nižší účinnost a cena, vhodné pro specifické aplikace.

Komponenty a instalace:

 • Kvalita a cena invertorů, montážních struktur a dalších komponent může významně ovlivnit celkové náklady.
 • Náklady na instalaci se liší podle složitosti a velikosti projektu.

Financování fotovoltaiky v ČR

Dotace z programu Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) poskytuje finanční podporu pro instalaci fotovoltaických systémů na rodinné a bytové domy. Dotace jsou určeny na pořízení a instalaci fotovoltaických panelů, bateriových úložišť a souvisejících technologií. Výše dotace se liší podle velikosti systému a typu instalace. Například pro rodinné domy může být podpora až 150 000 Kč, zatímco pro bytové domy může dosáhnout až 500 000 Kč.

Dotace z programu OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) nabízí podporu pro podniky a organizace, které chtějí investovat do obnovitelných zdrojů energie, včetně fotovoltaiky. Dotace může pokrýt až 80 % způsobilých nákladů na projekt.

Podpora z programu RES+

Tento program podporuje obnovitelné zdroje energie a je zaměřen na instalaci solárních elektráren a dalších obnovitelných zdrojů v rámci průmyslových a komerčních objektů. Dotace může pokrýt až 60 % způsobilých nákladů. Podpora je určena pro podniky, které investují do obnovitelných zdrojů energie jako součást širších energetických projektů.

Fotovoltaika v ČR: Daňové úlevy a další finanční benefity

 1. Daňové úlevy: Příjem z FE patří mezi nahodilé příjmy. Všechny nahodilé příjmy jsou do výše 30 000 Kč za zdaňovací období osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob. Více se dozvíte v § 3 Energetického zákona č. 458/2000 Sb.
 2. Výkupní ceny a zelené bonusy: Majitelé fotovoltaických elektráren mohou prodávat přebytečnou elektrickou energii zpět do sítě a získat za ni finanční kompenzaci. Výkupní ceny a zelené bonusy jsou stanoveny Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a mohou se lišit v závislosti na aktuálních tržních podmínkách.
 3. Snížení provozních nákladů: Instalace fotovoltaického systému může snížit náklady na elektřinu pro domácnosti a firmy. Přebytečná energie může být ukládána do bateriových úložišť a využívána v době vyšší poptávky, což zvyšuje energetickou nezávislost a stabilitu.
Instalace fotovoltaiky svépomocí? Ano, ale na elektrickou část instalace musíte mít odborníka s profesní kvalifikací.

Jak probíhá instalace fotovoltaiky

Neláká vás montáž fotovoltaiky svépomocí a chcete vše nechat na specializované firmě? Jakmile si s vybranou firmou podáte ruku, vše ostatní už je na ní. Firma se postará o smlouvu o připojení k distribuční soustavě. Poté musíte počkat na vyjádření od distributora. Pokud vše klapne, firma zajistí veškerou administrativu a žádost o dotaci. Následuje instalace fotovoltaiky a její revize. Následuje první paralelní připojení, kdy se vymění elektroměr, poté předání a zaškolení. Celý tento proces se může mírně lišit podle vámi zvolené firmy a trvá, od návrhu systému po připojení k síti, dva až šest měsíců.

Fotovoltaika svépomocí: úspora a rizika

Vyplatí se instalace fotovoltaiky svépomocí? Ano, i ne. Podle míry kvalifikace a odbornosti můžete ušetřit až 50 % nákladů na montáž. V případě, že jste ale touto problematikou nepolíbení, raději se do toho nepouštějte. Mnoho neodborných pokusů o instalaci fotovoltaiky svépomocí končí – v lepším případě – propálenými penězi a nebo – v horším případě – ke zkratu nebo dokonce i požáru.

Pokud se do instalace fotovoltaiky svépomocí pustíte, pamatujte, že pro elektrickou část instalace (vytipování a vedení kabeláže, zapojení panelů, elektroinstalace rozvaděčů, revize) tak jak jako tak potřebujete odborníka s profesní kvalifikací dle zákona č. 406/2000 Sb. – Elektromontér pro FVE.

Fotovoltaika svépomocí krok za krokem

V případě, že se do montáže pustíte sami, nejdříve si dobře promyslete účel pořízení FE. Projděte si dosavadní účty za elektřinu a udělejte si jednoduchou analýzu toho, kolik energie potřebujete. Od toho se bude odvíjet velikost systému, počet a typ panelů, které budete potřebovat. Dále si změřte velikost střechy, zjistitěte orientaci a sklon střechy a rozmyslete si optimální umístění panelů vzhledem ke slunci a dalším prvkům na střeše.

K instalaci FE svépomocí budete potřebovat:

 • Fotovoltaické panely (monokrystalické, polykrystalické nebo tenkovrstvé).
 • Invertor/Měnič převádějící stejnosměrný proud (DC) z panelů na střídavý proud (AC) pro domácí spotřebiče.
 • Montážní struktury (rámy a držáky) pro upevnění panelů.
 • Baterie a úložiště energie pro ukládání přebytečné energie.
 • Solární kabely, kompletní elektrorozvaděče a konektory pro propojení všech komponent.
 • Přepěťové ochrany, pojistky a jističe pro ochranu systému.

Instalace a montáž domácí FE:

 1. Vyčistěte a připravte plochu, kam budete panely instalovat.
 2. Namontujte rámy a držáky podle návodu výrobce.
 3. Připevněte solární panely k montážním strukturám a zajistěte je.
 4. Propojte panely s invertorem a případně s bateriovým systémem. Zajistěte správné a bezpečné vedení kabelů.
 5. Připojte invertor k rozvodné síti a solárním panelům.
 6. Nainstalujte pojistky, jističe a přepěťové ochrany.
Na montáži fotovoltaiky svépomocí můžete ušetřit až 50 % nákladů.

Nejčastější otázky

Kdy nemůžu postavit fotovoltaiku?

V realizaci vám mohou zabránit například technické překážky (stínění, nevhodná orientace, konstrukce střechy, extrémní povětrnostní podmínky), ale i legislativní překážky a regulační omezení.

Můžu instalovat fotovoltaiku na balkon?

Ano, můžete. Aby se vám fotovoltaika na balkoně vyplatila, balkon by měl být orientován na jih nebo jihozápad, aby měl přímý přístup k slunečnímu světlu většinu dne, s minimálním stíněním. Ujistěte se, že balkon má dostatečnou velikost a nosnost pro umístění solárních panelů a případně baterií. Malé balkony mohou být vhodné pro menší, přenosné solární systémy. Před instalací si ověřte, zda s instalací fotovoltaiky na balkon nebude mít problém SVJ nebo družstvo.

Můžu mít fotovoltaiku na zahradě?

FE můžete instalovat klidně i na zahradní domek nebo třeba parkovací přístřešek. Vyberte místo, které má minimální stínění a je orientováno na jih pro maximální zisk slunečního záření. Můžete zvolit pevnou montáž nebo použít solární sledovače, které automaticky mění úhel panelů podle pohybu slunce, čímž zvyšují jejich účinnost.