Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Jak získat průkaz energetické náročnosti budov při prodeji nemovitosti

Průkaz energetické náročnosti budovy udává, jak energeticky náročný je provoz určité nemovitosti. Podle certifikátu je nemovitost zařazena do jednotlivé energetické třídy. Podle spotřeby energií a emisí zařazujeme budovy do energetických tříd od A po G.


Nikola Sychrová
Nikola Sychrová20. 6. 2022 | Doba čtení: jedna minuta

Jak získat energetický štítek 

Při prodeji domu musíte mít podle zákona od 1. 1. 2013 vyřízen takzvaný energetický štítek, který vyhotoví energetický specialista certifikovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. Zákon hovoří o prodeji budovy nebo ucelené části budovy, tedy povinnost vzniká jak při prodeji bytu, rodinného domu nebo vily, tak například při prodeji celého bytového domu. Výjimku představují rekreační objekty, pro které nemusí být PENB zpracován. 

Sankce za nepředložení energetického štítku  

Odpovědnost za zajištění energetického štítku nese prodávající. A případné sankce za nepředložení průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji nese také prodávající. Tento fakt náhodně kontrolují pracovníci energetické inspekce, případně musí zahájit šetření na základě udání.


Tip
Možná vám připadá energetický štítek jako zbytečná byrokracie. Ať už je to, jak chce, nechte si průkaz energetické náročnosti budovy opravdu udělat. Sankce, která může přijít, dosahuje pokuty až do výše 100 tisíc korun.

Co musíte udělat s energetickým štítkem při prodeji domu?

  • Třída energetické náročnosti nemovitosti musí být uvedena v prodejním inzerátu. 
  • Musíte ukázat energetický štítek zájemci před uzavřením kupní smlouvy.  
  • Nejpozději v den podpisu kupní smlouvy musíte kupujícímu tento energetický štítek předat.