Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Příspěvek na bydlení 2023: Na co máte nárok a jak žádat?

Jsou pro vás náklady na bydlení už příliš a netušíte, jak to všechno zaplatíte? Možná máte nárok na příspěvek na bydlení.


Lidmila Maršálková
Lidmila Maršálková22. 8. 2023 | Doba čtení: 7 minut

Rostoucí inflace a zvyšující se nájmy i ceny energií netěší asi nikoho. Obzvlášť pak ty, kteří musí pečlivě zvažovat každou utracenou korunu. Jsou pro vás náklady na bydlení už příliš a netušíte, jak to všechno zaplatíte? Možná máte nárok na příspěvek na bydlení. Zjistěte, zda se vás týká, jaká je jeho výše a jak o příspěvek můžete zažádat.

Metr čtvereční nájemního bydlení v Praze je v průměru 340 korun. Dle odhadů však ceny dolů nejspíše nepůjdou. Poptávka je totiž vysoká a na podzim ji v univerzitních městech ještě navíc zvednou studenti. A to láká nové i stávající pronajímatele jít s cenou nájemného výše.

Pokud se zvýšení nájemného týká i vás, ověřte si nejdříve, zda má majitel bytu na zvýšení nájmu právo. Pakliže ano, a vám se tím ztíží životní situace, nezoufejte a zažádejte si o příspěvek na bydlení.

Co přesně znamená příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je druh dávky, která slouží k úhradě nákladů souvisejících s bydlením. Výši příspěvku na bydlení si můžete spočítat v orientační kalkulačce na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

O příspěvek na bydlení můžete žádat až 3 měsíce zpětně. Nárok máte v případě, že vaše náklady na bydlení přesahují 30 % celkových příjmů. Posuzují se vaše čisté příjmy, resp. se sčítají příjmy celé rodiny a uhrazené náklady na bydlení (průměr za minulé kalendářní čtvrtletí).

Do nákladů na bydlení se počítá:

 • nájem nebo srovnatelné náklady podle typu bydlení
 • náklady za energie (plyn, elektřina)
 • náklady za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění/odvoz odpadních vod
 • náklady na provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, čištění jímek
 • náklady na vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou
 • náklady odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva

Abyste mohli příspěvek na bydlení získat, nemusíte mít v daném místě trvalé bydliště. Stačí, abyste tu byli v nájmu či podnájmu. Příspěvek se vztahuje i na rekreační bydlení, tedy chaty a chalupy, dále pak na vlastní nebo družstevní bydlení.

O příspěvek na bydlení můžete žádat, pokud náklady na něj přesahují 30 % celkových příjmů domácnosti.

O příspěvek na bydlení můžete žádat i v případě, že máte hypoteční úvěr. Měsíční splátky však nespadají do nákladů na bydlení. Na příspěvek nedosáhnou lidé žijící v azylovém domě nebo v nebytovém prostoru, pro které existují jiné typy dávek, např. v hmotné nouzi.

Které příjmy se do příspěvku počítají?

 • plat a mzda
 • všechny typy důchodů
 • výživné
 • porodné
 • rodičovský příspěvek
 • mateřská
 • příspěvky na děti
 • nemocenská
 • podpora v nezaměstnanosti
 • další dávky nemocenského pojištění

Jak se počítá výše příspěvku na bydlení

Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení – 0,30 × příjmy rodiny*

*jsou-li příjmy nižší, než je životní minimum rodiny, počítá se s životním minimem rodiny

Příklad výpočtu příspěvku na bydlení:

Starobní důchodkyně s penzí ve výši 13 000 Kč.

 • Bydlí v Praze v družstevním bytě.
 • Skutečné náklady na bydlení má 7 000 Kč.
 • 30 procent příjmů = 3 900 Kč
 • Normativní náklady na bydlení 10 932 Kč   

Podmínka 1 > splněna

Náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů: 7 000 je větší než 3 900

Podmínka 2 > splněna

30 % příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení: 3 900 je nižší než 10 932


Základní vzorec: 7000 - (0,30 × 13 000)

Náklady - příjmy: 7000 - 3 900

Výše příspěvku: 3 100

Pokud jste OSVČ, budete dokládat čisté příjmy prostřednictvím daňového přiznání za předchozí zdaňovací období. Vždy se počítá 1/12, a to i v případě, že jste podnikali jen tři měsíce. Pokud vaše čisté roční příjmy jsou například 210 000 Kč, měsíčně to je 17 500 Kč.

O příspěvek na bydlení mohou žádat i OSVČ.

Příspěvek na bydlení: Kde žádat a co je třeba doložit

Žádost o příspěvek na bydlení můžete podat dvěma způsoby:

 • fyzicky na pobočce příslušného úřadu práce
 • online prostřednictvím Portálu MPSV, přes datovou schránku (pošlete podklady, podpis není nutný) nebo po e-mailu (je nutný elektronický podpis)

Spolu s žádostí musíte doložit

 • čisté příjmy: výplatní páska, daňové přiznání, případně další doklady prokazující pobírání příspěvků
 • nájemní smlouvu
 • potvrzení o nákladech na bydlení (energie, služby…)
 • v případě doplatku či přeplatku vyúčtování služeb a energií
 • potvrzení o studiu u dětí starších 15 let
 • žije-li s vámi osoba starší 18 let, pak od ní podepsané prohlášení