Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Zvýšení nájmu – vše, co potřebujete vědět

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jestli vám váš pronajímatel může zvýšit nájem? Výše nájemného ve smlouvě, kterou jste na začátku podepisovali, nemusí být totiž vždy konečná a pevná.


Lidmila Maršálková
Lidmila Maršálková19. 7. 2022 | Doba čtení: 7 minut

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jestli vám váš pronajímatel může zvýšit nájem? Výše nájemného ve smlouvě, kterou jste na začátku podepisovali, nemusí být totiž vždy konečná a pevná. Obezřetní buďte i tehdy, najdete-li v nájemní smlouvě inflační doložku.

Může mi pronajímatel zvýšit nájem?

Podmínky zdražení specifikuje občanský zákoník. Pronajímatel vám může zvýšit nájem jen za těchto podmínek (musí splnit všechny):

  • Nepodepsali jste spolu dohodu o zvyšování nájemného.
  • Nepodepsali jste nájemní smlouvu, která by zdražení nájmu vyloženě zakazovala.
  • Návrh na zdražené nájmu dostane nájemce písemně.
  • Navrhovaná částka nesmí být vyšší než nájem v okolní lokalitě.
  • Navržené nájemné, vč. minulých, není vyšší než 20 % za poslední 3 roky.
  • Nájem vám už nebyl zvýšen v posledních 12 měsících.
  • Nájemce se zvýšením souhlasí.

Samozřejmě se stává, že pronajímatel nezvýší nájem ani jednou, nicméně s touto možností musíte počítat. Pro jistotu koukněte do nájemní smlouvy a osvěžte si, na čem jste se dohodli, ať pak nejste ze zvýšení nájemného nemile překvapeni.

Inflační doložka v nájemní smlouvě

Než cokoli podepíšete, nájemní smlouvu si pořádně přečtěte. Na jedné ze stránek se totiž může skrývat tzv. inflační doložka, na kterou má pronajímatel právo. Jde o ustanovení, které umožňuje zvýšení nájemného jednou ročně o vyčíslenou inflaci. Nájemné se pak zvyšuje automaticky v závislosti na vyhlášené sazbě inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem.  

O kolik může pronajímatel zvýšit nájem?

Občanský zákoník k tomu vyžaduje písemnost. Nelamte si proto hlavu, že by vás jednoho krásného dne zastavil majitel bytu na chodbě a mezi řečí prohodil něco o zvýšení nájmu. Pokud k tomu dojde písemnou cestou, ani tak si pronajímatel nemůže dělat, co chce. Zákon zvýšení nájmu limituje.


§ 2249 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

Jinými slovy se nesmí stát, že výše vašeho nájmu bude třeba třikrát vyšší než nájemné souseda o dva domy dál. Srovnatelným obvyklým nájemným se zabývala i vláda a ve svém nařízení č. 453/2013 Sb. a stanovila podrobnosti a postup, jak tento pojem spravedlivě interpretovat.  

V případě, že se k takovému kroku pronajímatel již rozhodne a patří mu celý dům s nájemními byty, nejste v tom rozhodně sami. Zákon říká, že zvýšení nájemného má platit pro všechny nájemce společně. Vy pak máte celé dva měsíce na to, abyste promysleli, zda se zvýšením nájemného souhlasíte či ne. Vaše odpověď by měla být písemná. Pokud s navýšením souhlasíte, zvýšený nájem začnete platit až za tři měsíce od doby, kdy jste pronajímatelův dopis s návrhem na zvýšení obdrželi. Mgr. Jiří Helán z advokátní kanceláře KROUPAHELÁN

Důvody pro zvýšení nájmu

Jaké mohou být důvody zvýšení nájemného? Zákon myslí na situace, kdy pronajímatel provádí stavební úpravy v domě, v němž žijete. Pokud taková rekonstrukce trvale zlepší podmínky pro váš život nebo vám šetří peněženku při výdajích za energie, na zvýšení se s vámi může chtít dohodnout. Může ale jít maximálně o 10 % z částky, kterou za rok na rekonstrukci vynaloží.  

Vše musí proběhnout formou dialogu. Majitele domu s více nájemními byty váže souhlas nájemníků z minimálně dvou třetin bytů v domě. Ani v častosti zvyšování nájmu nemá pronajímatel volnost. Navržené zvýšení, společně s těmi minulými, nesmí být vyšší než 20 % za poslední 3 roky.  

Když vyjádříte nesouhlas se zvýšením

Jestli se vám zvýšení nájemného nelíbí a nesouhlasíte, pronajímatel má právo domáhat se zvýšení u soudu. Je potřeba mít na paměti, že pronajímatel již není navrhovanou částkou limitován a soud se může zastavit až na částce srovnatelné s obvyklým nájemným (kdy opět vychází z nařízení vlády). Pokud soud skutečně o zvýšení rozhodne, platí pro vás změněná výše nájemného zpětně ode dne, kdy pronajímatel podal návrh soudu.  

Dohoda je nejpříjemnější cesta pro obě strany

V případě, že je pro vás zvýšení nájemného neúnosné nebo ho prostě nechcete akceptovat, zkuste se s pronajímatelem lidsky dohodnout. Je to rozhodně lepší cesta než ta soudní. Mnoho pronajímatelů je chápavých a stálí a spolehliví nájemníci jsou nad zlato. Jistě dojdete k nějakému kompromisu.