Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Energie

Když někde bydlíme, platíme energie. To ví jistě každý. Jenže téma nemovitostí a energií je mnohem složitější. Takový přepis energií, změna poskytovatele energií nebo třeba získání PENB jsou události, které potkají jen ty, kteří řeší pronájem nebo prodej nemovitosti. Víte, jak na to?

Kdy přepsat energie

  • stěhování
  • koupě nemovitosti
  • úmrtí či dědictví
  • na dohodu (např. chtějí-li děti ulevit od výdajů rodičům)

Jak přepsat elektřinu nebo plyn

V případě, že bude probíhat přepis energií beze změny dodavatele, je proces celkem rychlý a jednoduchý. Jen vyplníte předávací (přepisový) protokol a opatříte ho podpisem původního a nového odběratele. Pakliže měníte dodavatele energií, je nutné, aby původní majitel bytu či původní nájemce nejdříve ukončili svou smlouvu s dodavatelem. Vy následně uzavřete smlouvu novou.

Ať tak či tak, vždy je nutné podle situace doložit doklad o vlastnictví nebo o vztahu k odběrnému místu. U změny nájemce je to nájemní smlouva, při koupi domu výpis z KN nebo kupní smlouva, u převodu nemovitosti výpis z KN nebo např. darovací smlouva, doklad o dědictví či čestné prohlášení nebo úmrtní list.

Co kolem energií zařídit, když nemovitost pronajímáte

Výhody a nevýhody přepisu energií na nájemce

Nejdříve se rozhodněte, zda přepíšete energie na nájemce. Výhodou je, že se o nic nestaráte. Nájemce si sám vybere poskytovatele, kterému platí zálohy a inkasuje případné přeplatky. Pokud se změní výše záloh, není navíc nutné upravovat nájemní smlouvu.

Problém ale může nastat ve chvíli, kdy nájemce zálohy přestane platit. Dodavatel energií má právo bez vědomí majitele nemovitosti měřidla odpojit. Opětovné zapojení chvíli trvá a je nákladné. Chcete-li mít alespoň částečně jistotu solidního nájemce, ověřte si bezdlužnost nájemce online.

Výhody a nevýhody přepisu energií na pronajímatele

Pokud budou energie napsané na vás, máte přehled o všech zaplacených zálohách a můžete si vybrat dodavatele, který vám nejvíce vyhovuje. Nicméně v případě, že se zálohy změní, musíte upravit nájemní smlouvu. Další nevýhoda spočívá v tom, že pokud nájemce přestane platit nájem, musíte zálohy tak jako tak uhradit a poté je vymáhat od nájemce.

V neposlední řadě musíte mít vyřízený PENB, a to podle zákona č. 406/2000 Sb. V případě nedodání průkazu energetické náročnosti budovy vám hrozí sankce ve výši až 100 000 Kč.

Co kolem energií zařídit, když nemovitost prodáváte

V případě, kdy se mění majitel nemovitosti, nelze stávající smlouvu u dodavatele energií přejímat. Nejdříve je nutné odběr energií odhlásit a poté provést převod elektřiny či plynu na kupce vaší nemovitosti. Pakliže prodáváte dům, bude v některých případech nutné doložit kontrolní a revizní zprávy, např. revizní zprávu k elektroinstalaci, revizi elektrospotřebičů či kontrolní zprávu plynových zařízení. Vždy to bude záviset na technickém stavu objektu.

Stejně jako v případě pronájmu nemovitosti také u prodeje musíte doložit PENB. V případě nedodání průkazu energetické náročnosti budovy vám hrozí sankce ve výši až 100 000 Kč.