Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Úschova peněz při koupi nemovitosti: jak funguje a s kým do toho jít?

Při prodeji nebo koupi nemovitosti je klíčová bezpečná úschova peněz. Seznamte se s možnostmi úschovy peněz u advokáta, notáře, v bance nebo u realitní kanceláře a objevte, jak chránit své finance a zajistit transparentní převod vlastnictví.


Lidmila Maršálková
Lidmila Maršálková26. 2. 2024 | Doba čtení: 10 minut

Při prodeji nebo koupi nemovitosti je klíčová bezpečná úschova peněz. Seznamte se s možnostmi úschovy peněz u advokáta, notáře, v bance nebo u realitní kanceláře a objevte, jak chránit své finance a zajistit transparentní převod vlastnictví.

Jak funguje úschova peněz?

Úschova peněz spočívá v dočasném uložení peněžních prostředků u třetí, důvěryhodné strany, která je drží do momentu, kdy jsou splněny všechny podmínky smlouvy mezi zúčastněnými stranami. Po splnění těchto podmínek schovatel peníze převede na určeného příjemce. Tato služba přináší významnou míru bezpečnosti a důvěry mezi transakčními stranami.

Úschova peněz je finanční služba, která nabízí bezpečné uložení peněžních prostředků do doby, než jsou splněny určité podmínky nebo dojde k realizaci konkrétního obchodu či transakce. Tato služba je nezbytná v mnoha situacích, zejména při významných finančních transakcích, jako je prodej nebo koupě nemovitosti, kde je potřeba zajistit, aby byly peníze bezpečně uloženy a spravovány do momentu úplného dokončení obchodu.

 K dispozici máte několik možností:

  • Advokátní úschova peněz
  • Notářská úschova peněz
  • Úschova peněz v bance

Klíčové výhody úschovy peněz

  • Bezpečnost: Úschova peněz snižuje riziko ztráty nebo zneužití finančních prostředků během transakce.
  • Důvěra: Slouží jako záruka pro obě strany, že transakce bude provedena spravedlivě a podle dohody.
  • Flexibilita: Umožňuje různé formy úschovy podle potřeb obchodu, včetně možnosti stanovení specifických podmínek pro uvolnění finančních prostředků.
  • Právní ochrana: Smlouva o úschově peněz poskytuje právní rámec, který chrání zájmy všech zúčastněných stran.

Který typ úschovy peněz je nejlepší?

Každý typ úschovy má své specifické výhody a nevýhody. Pojďme si je na začátek stručně porovnat:

Advokátní úschova peněz

Výhody

✔ Poskytuje komplexní právní poradenství a zastupování.

✔ Může být dražší než jiné formy úschovy.

✔ Zajišťuje vysokou míru důvěrnosti a bezpečnosti.

Nevýhody

❌ Vyžaduje výběr důvěryhodného a zkušeného advokáta.

❌ Flexibilní řešení pro složité právní transakce.

Úschova peněz u notáře

Výhody

✔ Vysoká právní jistota a ochrana.

✔ Možnosti jsou omezenější ve srovnání s advokátní úschovou.

✔ Notářské ověření zajišťuje, že všechny dokumenty jsou v souladu s právem.

Nevýhody

❌ Nezahrnuje komplexní právní poradenství.

❌ Obvykle vhodné pro transakce vyžadující notářský zápis.

Úschova peněz v bance

Výhody

✔ Vysoká úroveň bezpečnosti a pojištění vkladů.

✔ Menší flexibilita při stanovování specifických podmínek uvolnění finančních prostředků.

✔ Snadný přístup a známý postup pro většinu klientů.

✔ Obvykle nižší poplatky než u advokátní nebo notářské úschovy.

Nevýhody

❌ Může chybět osobní přístup a právní poradenství.

Úschova peněz u realitní kanceláře

Výhody

✔ Pohodlné pro transakce s nemovitostmi.

✔ Služby často zahrnují další podporu v rámci koupě nebo prodeje nemovitosti, tudíž neplatíte žádné další poplatky za úschovu peněz.

Nevýhody

❌ Omezené pouze na transakce související s nemovitostmi.

❌ Potřeba pečlivě vybrat realitní kancelář s dobrým jménem a zkušenostmi.

Advokátní úschova peněz

Advokátní úschova peněz představuje formu úschovy, kde advokát nebo advokátní kancelář funguje jako důvěryhodná třetí strana odpovědná za dočasné držení finančních prostředků během právních transakcí. Tato služba je často využívána v případech, kdy je potřeba zabezpečit transparentnost a právní ochranu pro obě strany transakce.


Zajistím advokátní úschovu peněz
Hledáte spolehlivou advokátní kancelář, která zajistí úschovu peněz při prodeji nemovitosti? Obraťte se na nás a my se o vše postaráme.

Úschova peněz u notáře

Notářská úschova peněz je další formou úschovy, kde notář zastává roli schovatele finančních prostředků. Notářská úschova je obvykle volena pro její vysokou míru právní jistoty a ochrany. Notář zde zajišťuje, že všechny aspekty smlouvy jsou v souladu s právními předpisy a že finanční prostředky jsou uvolněny pouze po splnění veškerých dohodnutých podmínek.

Porovnání notářské a advokátní úschovy peněz

Hlavní rozdíl mezi notářskou a advokátní úschovou spočívá ve specifických právních službách, které každá z těchto profesí nabízí. Notáři poskytují úschovu v rámci širšího spektra notářských činností, které zahrnují ověřování dokumentů a smluv. Advokáti mohou nabídnout komplexnější právní poradenství a zastupování v rámci transakce, kde je úschova peněz pouze jednou z částí služby.

Úschova peněz v bance

Bankovní úschova peněz je tradiční a velmi bezpečná forma úschovy, kde banka drží finanční prostředky na účtu úschovy až do splnění smluvních podmínek. Tato možnost je obzvláště vhodná pro velké sumy, kde je potřeba zaručit maximální možnou úroveň bezpečnosti.

Úschova peněz u realitní kanceláře

Úschova peněz u realitní kanceláře je další možností, která může být využita při koupi nebo prodeji nemovitosti. Realitní kanceláře často nabízejí úschovné služby jako součást komplexního zprostředkování transakcí.

Možnosti a rizika spojená s úschovou peněz přes realitní kancelář

Přestože úschova u realitní kanceláře může přinést pohodlí díky integraci služeb, je důležité si ověřit pověst a důvěryhodnost kanceláře. Také je klíčové pečlivě prozkoumat podmínky úschovy a zajistit, aby byly finanční prostředky chráněny a spravovány transparentně.

Úschova peněz při prodeji a koupi nemovitosti

Úschova peněz hraje klíčovou roli při prodeji a koupi nemovitosti, kde slouží jako záruka pro obě strany transakce. Zajišťuje, že peněžní prostředky budou předány prodávajícímu teprve po splnění všech smluvních podmínek a úspěšném převodu vlastnictví.

Role úschovy peněz při prodeji nemovitosti

Při prodeji nemovitosti úschova zabezpečuje, že kupní cena bude prodávajícímu vyplacena až po dokončení všech potřebných právních kroků, včetně přepisu nemovitosti na kupujícího. Toto opatření chrání prodávajícího před rizikem, že by přišel o nemovitost bez obdržení plné kupní ceny.

Nejčastější otázky

Je úschova peněz bezpečná?

Ano, pokud je prováděna prostřednictvím renomovaného a zkušeného poskytovatele, jako jsou banky, notáři, advokáti nebo realitní kanceláře, je úschova peněz považována za velmi bezpečnou.

Jaké jsou poplatky za úschovu peněz?

Poplatky za úschovu peněz se liší v závislosti na poskytovateli služeb a na složitosti transakce. Cena za úschovu notářem se pohybuje mezi 1 000 až 30 000 Kč, dle výše peněžité částky určené k úschově. Podobně tomu bývá také u advokáta. Cena za úschovu peněz u realitky bývá zpravidla ošetřena v rámci provize RK. Ať už se rozhodnete pro kterýkoliv typ úschovy, úschovu důkladně ošetřete ve smlouvě.

Můžu zrušit úschovu peněz?

Možnost zrušení úschovy závisí na podmínkách specifikovaných ve smlouvě o úschově. V některých případech je možné úschovu zrušit, pokud obě strany souhlasí nebo pokud dojde k porušení smluvních podmínek.