Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Neschválili vám hypotéku? Realitní kancelář by vám měla vrátit rezervační poplatek

Nedostali jste od banky hypoteční úvěr a realitní kancelář vám po odstoupení od rezervační smlouvy odmítá vrátit rezervační zálohu? Nezoufejte! Na své peníze máte nárok stejně, jako pan Jan. Ten si neoprávněné obohacení realitní kanceláře nenechal líbit a obrátil se na právníka. Rezervační poplatek ve výši 80 000 Kč nakonec získal zpět.


Lucie Starovičová
Lucie Starovičová1. 11. 2019 | Doba čtení: 9 minut

Pan Jan bydlel se svojí rodinou celý život v bytě na sídlišti s vizí, že si jednou pořídí rodinný domek. Byl dobře situován – v práci podepsal smlouvu na neurčito, dostával poměrně dobrý plat a měl našetřené peníze. Vyhlídl si tedy skrze inzerát realitní kanceláře rodinný dům ve vesničce blízko Prahy. I přes vlastní přesvědčení, že by měl hypotéku bez problémů získat, se šel do banky ujistit, zda má na úvěr na bydlení nárok. V bance mu bylo sděleno, že by měl hypotéku bez komplikací získat.

Pan Jan se tedy domluvil s realitním makléřem na osobní prohlídce nemovitosti. K rukám realitního makléře složil rezervační zálohu ve výši 80 000 Kč. Když však šel do banky žádat o hypotéku na konkrétní nemovitost, nastaly komplikace, se kterými nepočítal. Žádost o hypotéku byla bankou po následném prozkoumání zamítnuta. Pan Jan byl v důsledku této události nucen zrušit rezervaci rodinného domku.

Při odstoupení od rezervační smlouvy požadoval po realitní kanceláři i vrácení zaplaceného rezervačního poplatku. Realitní kancelář však odmítala rezervační poplatek vrátit s argumentem, že se dle smlouvy jedná o smluvní pokutu za neuzavření kupní smlouvy.

Takovéto jednání realitní kanceláře je však protiprávní, protože v případě pana Jana nebyla uzavřená kupní smlouva ani smlouva o budoucí kupní smlouvě k předmětné nemovitosti. Rezervační smlouva proto automaticky zanikla, a realitní kancelář se tak ponecháním rezervačního poplatku (jakožto „smluvní pokuty“) neoprávněně obohatila,okomentoval případ právník ze společnosti Vaše nároky.cz

Vaše nároky.cz pomáhá ve sporech s realitními kancelářemi, a na kterého se pan Jan po neúspěšné snaze o vrácení rezervační zálohy obrátil.

Právník z Vaše nároky.cz zaslal realitní kanceláři předžalobní výzvu, ve které požadoval vrácení rezervační zálohy v celkové výši, tedy 80 000 Kč. I když se realitka zprvu zdráhala, nakonec ze strachu ze soudního řízení peníze panu Janovi vrátila zpět.

Kdy tedy vzniká nárok na vrácení rezervačního poplatku?

K rezervaci nemovitosti slouží tzv. rezervační smlouva, která častokrát předchází smlouvě kupní. Rezervační smlouva se uzavírá mezi kupujícím na jedné straně a realitní kanceláří na straně druhé. Při podpisu rezervační smlouvy se realitní kanceláři skládá předem domluvená finanční částka, tzv. rezervační poplatek. V rezervační smlouvě však musí být jasně a srozumitelně stanoveno, jak bude s rezervačním poplatkem posléze nakládáno, pokud tomu tak není, měl by být kupujícímu navrácen.

Pokud při podpisu rezervační smlouvy narazíte na slovní spojení „propadnutí rezervačního poplatku“, kterým bývá často myšleno právě ujednání o smluvní pokutě, zbystřete. Dojde-li k situaci, kdy kupující jako pan Jan, od rezervační smlouvy odstoupí, a nedojde tak k podpisu kupní smlouvy, realitní kancelář je ve většině případech povinna rezervační poplatek vrátit.

Tato teze vychází ze skutečnosti, že realitní kancelář, sloužící jako zprostředkovatel, nemá právo po kupujícím nátlakem (formou zadržování rezervačního poplatku) vyžadovat podepsání smlouvy o koupi nemovitosti. Realitní kancelář má oprávněný nárok na ponechání rezervačního poplatku pouze v případě, dojde-li skutečně k podepsání smlouvy kupní.

Rady právníka

Pozor na situace, kdy je samotná realitní kancelář majitelem nabízené nemovitosti. Zde je totiž situace složitější a nárok na ponechání rezervačního poplatku může být oprávněný i v jiných případech.

Zájemci o nemovitost by si měli vždy pečlivě přečíst, co podepisují a kdo je prodávající. Zda se jedná „pouze“ o rezervační smlouvu či se již přímo zavazují ke koupi nemovitosti.

Rezervační poplatek je také vhodnější složit k notáři nebo do banky. V případě krachu realitní kanceláře by totiž zájemci měli vyšší šanci své peníze získat zpět.

Co se týče finanční odměny, realitní kanceláři náleží pouze jedna – finanční odměnu za své služby může získat pouze od jedné strany. Není tedy možné, aby od prodávajícího získala provizi, a zároveň od kupujícího rezervační poplatek.

V  případě, že realitní kancelář odmítá vrátit rezervační zálohu, je potřeba se bránit a nebát se v případně nutnosti obrátit na právníka či na příslušný soud.