Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Daň z nabytí nemovitých věcí 2023: Kdo daň platí a kolik to je?

Dobrá zpráva: Daň z nabytí nemovité věci byla zrušena k 25. září 2020 zákonem č. 386/2020 Sb. a nemusí ji platit kdokoliv, kdo nemovitost koupil v prosinci 2019 a později.


Lidmila Maršálková
Lidmila Maršálková12. 6. 2023 | Doba čtení: 9 minut

Dobrá zpráva: Daň z nabytí nemovité věci byla zrušena k 25. září 2020 zákonem č. 386/2020 Sb. a nemusí ji platit kdokoliv, kdo nemovitost koupil v prosinci 2019 nebo později.

Kdo měl povinnost platit daň z nabytí nemovitosti a jak se počítala?

Do listopadu 2016 to byl prodávající, poté se role otočily a daň z nabytí nemovitosti platil nabyvatel. Daň činila 4 % z kupní či odhadní ceny nemovitosti a platila se finančnímu úřadu. V případě, že kupní cena odpovídala reálné tržní ceně nemovité věci a za předpokladu, že cena nebude záměrně podhodnocená.

Povinnost dalšího podání daňového přiznání z nemovitosti vznikala pouze v případě, došlo-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně v osobě poplatníka.

Obecně daň z nemovitých věcí tvořila daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Nemovitou věc jste nemuseli vlastnit kompletně, počítal se také podíl.

Poplatníkem daně z pozemků byli

 • vlastník pozemku,
 • stavebník, jde-li o pozemek zatížený právem stavby,
 • nájemce, který je v katastru nemovitostí evidován zjednodušeným způsobem
 • uživatel pozemku (pokud není vlastník pozemku znám)

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek byli

 • vlastník / kupující
 • nájemce

Poplatníkem jste byli také v případě, že jste spolupodílníkem, například jste podíl nabili či koupili a nebo se jedná o nabytí nemovité věci do vlastnictví společného jmění manželů.

Daň z nabytí nemovitosti se od podzimu 2019 neplatí.

Výjimky z placení daně z nabytí nemovitosti

Od platby daně z nabytí nemovité věci byli v minulosti osvobozeni lidé v těchto případech:

 • dědictví
 • darování nemovitosti
 • koupě družstevního bytu
 • převod družstevního bytu do osobního vlastnictví
 • první nabytí pozemku nebo práv na stavbu
 • první nabytí jednotky v případě, že nemá jiný nebytový prostor (kromě garáže, sklepa nebo komory)

Podmínkou pro neplacení daně bylo u posledních dvou zmíněných, abyste nemovitost začali užívat do 5 let o zkolaudování.

Co když jste už daň z nabytí nemovitosti zaplatili?

V takovém případě vám vznikl u finančního úřadu přeplatek a máte nárok na jeho vrácení. Stačí zaslat FÚ žádost o vrácení přeplatku. O vrácení mohou zažádat jak fyzické, tak právnické osoby. Nezapomeňte uvést číslo účtu, kam chcete přeplatek vrátit. Žádost se podává u místně příslušného finančního úřadu, tedy u toho "finančáku", kde podáváte daňové přiznání.

Daň z nabytí nemovitosti, daň z příjmu a daň z nemovitých věcí: pozor na záměnu

I když zní podobně, jedná se o různé daně. Zatímco daň z nabytí nemovitosti byla zrušena, daň z příjmu už se vás možná bude týkat, pokud dědíte nebo nemovitost prodáváte. V případě dědění jsou dědici osvobozeni od daně, pokud byli se zesnulým v příbuzenském vztahu. Pakliže jste prodávající, daň z příjmu se vás netýká v následujících případech:

 • Nemovitost vlastníte min. 5 let.
 • Na prodávané nemovitosti máte uvedené bydliště alespoň 2 roky (nemusí být trvalé).
 • Peníze z prodeje použijete na nákup vlastního bytu.
 • Nemovitost jste zdědili a chcete ji prodat.

Další daň, která by se vás mohla týkat, je daň z nemovitých věcí. Daň z nemovitosti se hradí každý rok a její výše se určuje individuálně, například podle výměry vlastněného objektu.